05.01.2024.

Nodarbību cikls par vecāku kompetences stiprināšanu bērnu un pusaudžu audzināšanā

Skolas vecuma bērni piedzīvo daudz pārmaiņu savā dzīvē. Nodarbību cikls sniegs vecākiem izpratni par to, kas bērniem vecumposmā no 7 līdz 16 gadiem ir svarīgs, kādi psiholoģiskās attīstības procesi ar viņiem notiek un kā veidot veiksmīgu savstarpējo sadarbību, lai palīdzētu bērniem veiksmīgi iziet cauri dažādiem pārejas posmiem, nobriest un kļūt par un veselīgiem pieaugušajiem.

Atbalsta grupās būs iespēja dalīties pieredzē, sniegt un saņemt atbalstu no citiem vecākiem un grupas vadītāja – kvalificēta un sertificēta psihologa.

Nodarbību cikla ietvaros paredzētas 8 nodarbības:

1.nodarbība. Ievada nodarbība. Vecāku un bērnu piesaiste, kā tā veidojas. Piesaistes veidi. Drošā piesaiste attiecībās, kā to veicināt.

2.nodarbība.  Skolas vecuma bērnu vecumposma raksturojums, tiesības, pienākumi un neatkarības veicināšana. Bērna un pusaudža vajadzību saskatīšana un sapratne.

3.nodarbība. Vecāku un bērnu pozitīvas savstarpējās attiecības un komunikācija. Efektīva un prasmīga saskarsme ar bērnu un pusaudzi. Emocionālā inteliģence. Marte meo metode.

4.nodarbība. Veselīgs dzīvesveids. Veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes. Rūpes par sevi. Laiks sev. Kā dzīvot veselīgi, kā mazināt trauksmi un depresīvu noskaņojumu.

5.nodarbība. Bērnu sociālā kompetence. Konfliktu risināšanas prasmes. Bērna un Pusaudža patiesās vajadzības konfliktsituācijā. Prasme sadarboties, meklēt kompromisu. Prasme klausīties un sadzirdēt bērnu un pusaudzi.

6.nodarbība.  Emociju pašregulācija.

7.nodarbība. Disciplinēšana. Bērna pozitīvas disciplinēšanas metodes.

8.nodarbība. Dzīves prasmes, kas bērnam jāiemācās līdz pilngadības sasniegšanai. Sociālās prasmes, pašaprūpes prasmes, emocionālās prasmes. Savu iekšējo resursu apzināšanās un stiprināšana gan bērnam, gan vecākiem.

Piedāvājam rīta un vakara grupas, lai ikvienam vecākam būtu iespēja tās apmeklēt.

Rīta grupa notiks no 26.janvāra līdz 15. martam, piektdienās plkst. 9:00 – 12:10. Rīgā, Bukultu ielā 11, veselības centra “Vivendi” telpās;

Nodarbības vadīs Dr. psych., sertificēta psiholoģe  Ilze Damberga ar specializāciju klīniskajā un veselības psiholoģijā un izglītības un skolu psiholoģijā).

Vakara grupa notiks no 22.janvāra līdz 18.martam, pirmdienās plkst. 18:00 – 21:10. Rīgā, Bukultu ielā 11, veselības centra “Vivendi” telpās;

Nodarbības vadīs Dr. psych. Guna Geikina ar specializāciju klīniskajā un veselības psiholoģijā un konsultatīvajā  psiholoģijā).

Svarīgi ir apmeklēt visas nodarbības, jo tās ir savā starpā saistītas un katrā tiks aplūkots kāds svarīgs aspekts bērna dzīvē.

Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots. Grupas ir daļēji slēgtas – jauni dalībnieki tiks uzņemti tikai līdz trešajai nodarbībai, ieskaitot.

Pieraksts un dalības atteikšana nodarbībām ir OBLIGĀTA prasība.

Pieteikšanās elektroniski šeit vai pa tālruni 29276990.

Grupas ir nokomplektētas. Šobrīd jaunu dalībieku uzņemšana vairs nenotiek.