02.03.2015.

Notiks seminārs “Atkarība un līdzatkarība ģimenē”

Rīgas domes Labklājības departaments organizē semināru speciālistiem, kuri varēs iegūt zināšanas par līdzatkarības tematiku ģimenē – līdzatkarības raksturojomu, ģimenes locekļu lomām līdzaktarīgā ģimenē, ģimenes reakcijas specifiku, sarunas veidošanu ar atkarīgu pusaudžu vecākiem un citiem jautājumiem.

Semināra norises laiks un vieta – 10.-11.marts, plkst. 10:00-15:00, Rīgas domes Labklājības departamenta telpas Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, apakšstāva 6.telpā (ieeja no Rīgas Sociālā dienesta).

Pieteikšanās semināram: pa tālruni 67037318 vai e-pastā katerina.ziga@riga.lv.

Vairāk informācijas – 28602015 (Ieva Grietēna, Apmācību un informācijas sektora vadītāja).

Speciālistiem, kuri vēlas saņemt profesionālo pilnveidi apstiprinošu apliecību, semināra pirmajā dienā jāiesniedz pēdējās iegūtās izglītības dokumenta kopija.  Pēc apmācībām dalībnieki saņem apliecību (par 12 stundu semināra noklausīšanos) un metodisko materiālu.

Aicinām iepazīties ar SEMINĀRA PROGRAMMU.

Seminārā dalībnieki iegūs vispārēju un padziļinātu informāciju par līdzatkarības jēdzienu un raksturojumu, tās ietekmi uz bērna dzīvi skolā un attiecībām ar apkārtējiem cilvēkiem. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki apgūs nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā stiprināt atbalsta sistēmu darbā ar pusaudžiem un viņu ģimenēm situācijās, kad kāds no ģimenes locekļiem vai pats pusaudzis ir atkarīgs.

 Foto: www.eqmicroskills.com