17.11.2015.

Notiks speciālistu apmācības ”Mācību motivācija pieaugušajiem – psihoaktīvo vielu lietotājiem”

RD Labklājības departaments organizē apmācības ”Mācību motivācija pieaugušajiem – psihoaktīvo vielu lietotājiem”, kuras iespējams apmeklēt sociālajiem pedagogiem, psihologiem un sociālajiem darbiniekiem.

Apmācības notiks RD Labklājības departamentā, Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, apakšstāva 6. telpā, 2015.gada 24.-26. novembrī laikā no plkst. 10:00-16:30.

Programmas ietvaros speciālistiem būs iespēja padziļināt izpratni par pieaugušo atkarību, attīstīt prasmes un iemaņas, kuras izmantot turpmākā darbā ar pieaugušajiem un viņu ģimenes locekļiem, motivējot pieaugušo pārtraukt atkarību izraisošo vielu lietošanu.

Programmā ietvertas tēmas par motivācijas procesu, vajadzību līmeņiem un aizsardzībes mehānismiem pieaugušajiem, atkarīgo cilvēku motivēšanu, līdzatkarību, sarunas veidošanas principiem ar līdzatkarīgo, kā arī citas tēmas.

Vairāk informācijas par apmācībām iespējams uzzināt, zvanot pa tālruni 26598471 (Annai Auziņai, Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas galvenajai speciālistei-ekspertei).

Foto: www.luxuryalcoholdrugrehab.com