14.10.2015.

29. oktobrī – bezmaksas lekcija rīdziniekiem par psihoemocionālo veselību brieduma vecumā

29. oktobrī rīdziniekiem ir iespēja bez maksas apmeklēt psihoterapeites un psiholoģes lekciju par iespējām saglabāt fizisko un psihoemocionālo veselību brieduma vecumā. Lekcijas vadīs sertificēta psihoterapeite B. Griškeviča un psiholoģe S. Knipše.

Lekcijas piedāvā Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays”. Lekcijās kopā gūsim plašāku priekšstatu par personības iespējam piedzīvot pilnvērtīgu brieduma vecumu.

Lai apmeklētu šo lekciju, savu dalību lūdzam pieteikt pa tālruni 28275992 (I. Krūmiņa, lekciju koordinatore) vai e-pastā: konsultanti.psihologi@gmail.com. Lekcijas notiks plkst. 17:00-19:00. Norises vieta – Skolas ielā 11, Rīgā,  viesnīcas „Art Hotel  Laine” 4.stāvā. Lekcijā tiks runāts par:

  • krīzēm, kuras cilvēks piedzīvo 55 – 65 gadu vecuma posmā;
  • starppaaudžu attiecībām;
  • veidiem, kā veiksmīgi pārvarēt krīzes;
  • dīves kvalitāti un psihoemocionālo veselību;
  • individuālajiem dzīves mērķiem un mūsu resursiem tos sasniegt.

Brieduma gadi mūsu dzīvē ir laiks, kad iegūtās zināšanas, pieredzi, kā arī līdz šim izkopto dzīvesveidu, var vērtēt kā sava līdzšinējā darba augļus. Mūsdienu pasaules kārtībā liela nozīme tiek piešķirta profesionālai karjeras attīstībai un materiālām vērtībām kā sasniegumu skalai, turklāt šodienas ekonomiski svārstīgajā un tehniski attīstītajā darba ikdienā nepieciešamas spējas un prasmes ātri pārkārtoties, būt gataviem mainīt uzskatus, profesionālās vajadzības vai mērķus. Tādēļ mūsu ikdiena saistās gan ar sava  līdz šim sasniegtā novērtējumu, gan nemitīgām pārmaiņām, kam mums jāpielāgojas, jāpapildina savas zināšanas un nemitīgi jāattīstās. Bet tas ne katram padodas viegli – neizbēgamajā novecošanās procesā liela daļa cilvēku izjūt grūtības iekļauties gan sociālās vides dzīvē, gan profesionālajā darba vidē. Tāpat šis vecums ir laiks, lai pieņemtu savu līdzšinējo dzīvi un tajā sasniegto, kā arī savu pieredzi un zināšanas nodot tālāk. Šis jautājums skar arī starppaaudžu attiecības, kas ir iespēja savas zināšanas un pieredzi nodot tālāk, kā arī apzināties savus resursus un vērtību, turpinot savu personas attīstību. Kā veiksmīgāk pielāgoties izmaiņām – gan fizioloģiskajām, gan sociālajām un emocionālajām, lai spētu saglabāt labu pašsajūtu un dzīves kvalitāti, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, uz ko padomu lekcijā sniegs pieredzējušas un praktizējošas speciālistes. Lekcijas dalībnieki būs aicināti arī aktīvi uzdot savus jautājumus un piedalīties diskusijā. Foto: www.huffingtonpost.com, www.psychone.net