01.12.2017.

Pirmā partneru kopīgā tikšanās projekta ”Vairāk iespēju!” ietvaros

2017.gada 16.novembrī norisinājās pirmā partneru kopīgā tikšanās projekta “Vairāk iespēju!” ietvaros Turku, Somijā.

Tikšanās sniedza iespēju visiem sadarbības partneriem iepazīties un dalīties ar savu darba pieredzi, lai kopīgi un ar vienotu izpratni varētu sasniegt projekta mērķi – iesaistīt pusmūža vecuma vīriešus grupu aktivitātēs un izveidot programmu, kas veicinās atkarīgo personu rehabilitāciju, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes pieaugumu.

Nodibinājuma “Nova Vita” pārstāves pastāstīja par savas organizācijas pamatideju – dot otru iespēju cilvēkiem, kuri nonākuši uz ielas savas atkarības dēļ, sākt jaunu dzīvi. Viņas iepazīstināja ar savu pieredzi darbā ar atkarīgajām personām un programmu, kura tiek īstenota šajā centrā. Savukārt nodibinājuma “Integrācija sabiedrībai” pārstāvis J. Kapustins sniedza prezentāciju par 20 gadus ilgo darba pieredzi, strādājot, galvenokārt, ar personām pēc apcietinājuma. Neskatoties uz atšķirīgām pieejām, visu pārstāvju darba pamatā ir sociālā rehabilitācija un visi saskaras ar līdzīgām grūtībām un izaicinājumiem.

 Sanāksmes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt un iepazīties ar Somijas Zilās Lentes asociācijas darbu sociālās rehabilitācijas jomā. Sociālajā rehabilitācijas centrā jaunas prasmes un iemaņas apgūst dažāda vecuma personas, kuriem ir dažāda veida grūtības (atkarības, grūtības ģimenē, bijušie ieslodzītie u.c.). Rehabilitācijas centra klienti apgūst galdniecības prasmes un dažādus citus darbus – izgatavo telpu noformējumu, rotaslietas, gatavo ēdienu u.c.

Tikšanās noslēdzošajā daļā katrs projekta partneris iepazīstināja pārējos ar savu redzējumu par projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm un apmācību/darbnīcu programmu, kā arī tika apspriests visatbilstošākais aktivitāšu novērtēšanas modelis.

Iespēja tikties klātienē deva iespēju projekta partneriem vienoties par kopēju platformu, kas palīdzēs veikt turpmākos ar projektu saistītos darbus, īpaši projekta aktivitāšu (praktiskās nodarbības mērķa grupai, kā arī seminārus profesionāļiem) plānošanā un ieviešanā.