25.10.2018.

Projekta “INHERIT” forums “Veselīgs un ilgtspējīgs dzīvesveids”

Rīgas pilsētas pašvaldība kopš 2016.gada ir iesaistījusies nozīmīgā pētniecības projektā “Starpnozaru pētījumi veselības un vides jomā inovāciju attīstībai” (INHERIT-Intersectoral Health and Environment Research for Innnovation), kas tiek īstenots Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” (Horizon 2020) ietvaros. Projekta mērķis ir identificēt dzīvošanas, pārvietošanās un patēriņa veidus, kas aizsargā vidi, veicina veselību un veicina sabiedrības vienlīdzību.

Šī gada 21. novembrī Vīne,  Austrijā norisināsies projekta “INHERIT’’ forums “Veselīgs un ilgtspējīgs dzīvesveids visiem”. Forums ir ievads konferencei, kas ir veltīta Austrijas prezidentūrai Eiropas Savienībā.

Sīkāka informācija www.inherit.eu/forum