18.04.2019.

Rehabilitācijas procesa nozīme alkohola atkarīgām personām sociālo spēju atjaunošanā

Alkohols ir nozīmīgs riska faktors, kas veicina veselības pasliktināšanos un pāragru nāvi. Diemžēl, kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra ziņojums (Alkohola lietošanas izplatība un sekas Latvijā 2017. gadā), saslimstība ar alkohola atkarību 2017. gadā ir nedaudz palielinājusies, un, atbilstoši datiem, pirmreizēji bija ārstēti 1634 alkohola atkarības pacienti jeb tie bija 84,1 gadījumi uz 100000 iedzīvotāju (2016. gadā – 1511pacienti jeb 77,1 gadījumi uz 100000 iedzīvotāju). Ņemot vērā, ka alkohola pārmērīga lietošana ir viens no riska faktoriem sabiedrības veselībai, sociāli ekonomiskai attīstībai un drošībai, ir skaidrs, ka tā nav tikai atsevišķu indivīdu un rehabilitācijas centru problēma, bet gan problēma, kuru jārisina visai sabiedrībai kopā.

Savu ieguldījumu problēmas risināšanā sniedz projekts “Vairāk iespēju!” (“MUCH MORE”) ciešā sadarbībā ar divām nevalstiskajām organizācijām – “Nova Vita” un biedrība “Integrācija sabiedrībai”, kas ir divas ļoti dažādas iestādes, bet ar principu palīdzēt dzīvot skaidrā un pieņemt atkarības slimību. Piemēram, biedrība “Integrācija sabiedrībai’ palīdz tieši vienai no sociāli neaizsargātākajām grupām – vīriešiem ar cietuma pieredzi un atkarības slimību, īstenojot veiksmīgu pieeju viņu rehabilitācijā un resocializācijā. Savukārt biedrības “Nova Vita” darbības principu pamatā ir ikdienas dzīve un darbs kopienā, Svēto rakstu studijas, garīgās dzīves atjaunošana, padziļināšana un vadība, kā arī programma “12 soļi ceļā uz brīvību”. Vērā ņemamu palīdzību ceļā uz atveseļošanos sniedz arī projekta ietvaros nodrošinātās grupu nodarbības, kas ļauj saprast, piemēram, ka kustību aktivitātes motivē izprast sevi un gatavot ir iespējams arī vienkārši un veselīgi.

Kopumā cilvēku skaits, kuri ārstējās no atkarības pieaug, jo vairums apzinās, ka paši saviem spēkiem ar to galā netiks. Pirmā vieta, kur persona sāk atzīst savu atkarību ir tieša konsultācija pie narkologa vai Minesotas 12 soļu programma. Liela daļa pēc programmas vēlas turpināt rehabilitācijas procesu un tāpēc iestādes, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atkarīgām personām, ir liels atbalsts. Atrodoties sociālās rehabilitācijas iestādē ar atkarības slimību, motivētie klienti mainās fiziski un garīgi, tāpēc emocionālais atbalsts, ko sniedz komūnas princips, grupas biedri viens otram, ir nozīmīgs individuālajā attīstībā. Iespējams, pat teorija no grāmatām nedod to, ko sniedz tieši cilvēciskais kontakts un dalīšanās ar katram savu lietošanas un atveseļošanās pieredzi. Stiprinot savu pārliecību grupā, atkarīgs cilvēks ir ceļā uz atveseļošanos, jo resocializācijas laika posmā tāpat nāksies saskarties ar dažādiem cilvēkiem, izaicinājumiem un kārdinājumiem. Projekts “Vairāk iespēju!” (“MUCH MORE”) apliecina, ka regulāras grupu nodarbības ir ļoti nozīmīgas un sniedz būtisku ieguldījumu atveseļošanās procesā, aktualizējot  rehabilitācijas centru pastāvēšanas un attīstības nozīmīgumu.

 

Foto: LaughingRaven/Pixabay