01.02.2016.

Rīgā top zvanu centrs senioriem

Pēc Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācijas (Somija) uzaicinājuma Rīgas domes Labklājības departaments ir iesaistījies senioru integrācijas starpvalstu projektā «Būsim aktīvi! Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā». Tajā piedalās arī Somijas pilsētas Turku pašvaldības Labklājības departaments un Igaunijas pilsētas Pērnavas Aprūpes centrs vecāka gadagājuma cilvēkiem.

 

EU flag Latvian horizontal RGB
Interreg Centra Baltic logoRDLD_LOGO_01

 

Busim aktivi_Project_Logo_LV

 

 

Ar mērķi veicināt aktīvu dzīvesveidu senioriem Pērnavā, Rīgā un Turku, iesaistot viņus brīvprātīgajā darbā, projekts «Būsim aktīvi!» ir aizsācies 2015.gada maijā un ilgs līdz 2016.gada decembra beigām. Aizvadītajā gadā jau veiktas nepieciešamās aktivitātes, lai izveidotu informācijas un atbalsta sistēmu senioriem, un, ja Pērnavā un Turku tai kalpos interneta platforma, tad Rīgā tika nolemts izveidot zvanu centru.

Astoņus mēnešus – no februāra otrās nedēļas līdz septembra beigām darba dienās no plkst. 10:00 līdz 14:00 – darbosies trīs mobilie tālruņi ar numuriem 20224913, 25643438 un 29438355, pa kuriem brīvprātīgie seniori saņems un veiks zvanus citiem vientuļiem un sociāli izolētiem senioriem gan tāpēc, lai viņus motivētu iesaistīties brīvprātīgajā darbā un dažādās aktivitātēs, ko piedāvā Rīgas pašvaldība, gan arī, lai varētu vienkārši parunāties par sev aktuālām tēmām un atrastu saprotošus domubiedrus. Lai tiem, kas zvanīs uz šo centru, nenāktos tērēt savus līdzekļus, pēc zvana saņemšanas no centra viņiem tiks atzvanīts.

SENIORU UN SOCIĀLO DARBINIEKU APTAUJAS

Pirms izšķiršanās par zvanu centra izveidi, Rīgas domes Labklājības departaments veica pētījumus un aptaujas senioru un sociālo darbinieku vidū, lai noskaidrotu iespējas senioru iesaistei brīvprātīgajā darbā, kā arī analizēja esošo situāciju par brīvprātīgā darba pieejamību senioriem. Rīgā dzīvesvietās aptaujāti 300 seniori, savukārt interneta aptaujās piedalījušies 50 sociālie darbinieki. Plašāka informācija un pētījuma rezultāti pieejami ŠEIT.  

Busim aktivi_grafika 2

Šobrīd kā brīvprātīgie ir nodarbināti 4,4% aptaujāto senioru, no viņiem katrs otrais veic brīvprātīgus darbus baznīcā. Kā nozīmīgākos iemeslus minot vēlmi sajusties noderīgiem, gūt prieku, iepazīties ar cilvēkiem vai apgūt jaunas prasmes un zināšanas, brīvprātīgo darbu vēlētos veikt 7,5% aptaujāto veco ļaužu.

Savukārt vairākums respondentu (68%), kurus neinteresē brīvprātīgo aktivitātes, atzina, ka viņiem nav nodoma iesaistīties arī citās senioriem paredzētās aktivitātēs, jo tas nešķiet interesanti, tam neatliek laika, nav atbilstoša veselības stāvokļa, nav vēlēšanās strādāt, jo gribas atpūsties, kā arī nekad nav dzirdēts par brīvprātīgā darba piedāvājumiem vai iespējām.

Sociālo darbinieku viedoklis bija tāds, ka, pirmkārt, senioriem nav informācijas par to, kur un kā viņi var iesaistīties brīvprātīgajā darbā, otrkārt, to neļauj darīt senioru veselības stāvoklis un, treškārt, seniori uztraucas par savu drošību.

Aptaujā arī noskaidrots, ka brīvprātīgie vēlas palīdzēt citiem senioriem, atbalstīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām un darboties kultūras jomā.

Pētījumā par sociālo darbinieku viedokli vairākums aptaujāto (62%) pauda, ka senioru iesaistīšana brīvprātīgajā darbā labvēlīgi ietekmētu viņu darbu un darbības nozari kopumā, bet daļa (30%) atzina, ka viņiem būtu nepieciešamas kādas speciālas apmācības, lai varētu sniegt ieteikumus senioriem un piesaistīt tos brīvprātīgajam darbam dažādās jomās. Tāpat sociālie darbinieki atzina, ka visvairāk trūkstot informācijas par brīvprātīgā darba iespējām. Lai savās organizācijās varētu pieņemt brīvprātīgos seniorus, dažādu jomu pārstāvji visbiežāk minēja, ka viņiem būtu nepieciešamas apmācības gerontoloģijā, proti, zināšanas par senioru vecuma specifiku, kā arī informatīvā apmācība.

SOCIĀLIE DARBINIEKI UN SENIORI SOLA ATBALSTU

Janvārī projekta «Būsim aktīvi!» komanda organizēja vairākus seminārus. 8. janvārī tika uzrunāti pašvaldības sociālie darbinieki, lūdzot informēt šajā dienestā strādājošos par projektu un zvanu centru, kā arī deleģēt sociālos darbiniekus dalībai semināros februārī un maijā un sniegt atbalstu senioru informēšanā par zvanu centru.

Sociālā darba speciālisti projektu “Būsim aktīvi!” novērtēja atzinīgi un piekrita, ka seniori bieži vien ir vientuļi, sociāli izolēti un tas atstāj negatīvu ietekmi uz viņu veselības stāvokli un vispārējo labklājību. Nereti viņi zvanot uz Sociālo dienestu nevis pēc palīdzības, bet lai vienkārši parunātos. Taču sociālos darbiniekus interesēja, kādi informācijas veidi tiks izmantoti, lai senioriem darītu zināmu par brīvprātīgā darba iespējām, jo ir ne mazums tādu vecāka gadagājuma cilvēku, kuri nestrādā, taču uz sociālajiem centriem nenāk.

Projekta koordinatore Aija Vecenāne pastāstīja, ka par to ir padomāts un informācija tiks izplatīta arī televīzijas kanālā “Rīga TV24” un radio, tāpat būs biļetena veida informatīvais materiāls, kurš tiks nodots sociālā dienesta darbinieku rīcībā, kā arī izvietots ārstniecības iestādēs un citur, kur mēdz uzturēties seniori.

Ar informatīvo materiālu par dažādām Rīgas domes piedāvātajām iespējām senioriem pavadīt brīvo laiku, piemēram, nodarboties ar nūjošanu u.tml. tiks nodrošināti arī zvanu centrā strādājošie brīvprātīgie. Sociālajiem darbiniekiem tiks izstrādātas vadlīnijas, kā strādāt ar senioriem un iesaistīt viņus šajās aktivitātēs.

Savukārt 11. janvārī Rīgas domes Labklājības departamentā pulcējās vairāk nekā desmit senioru pārstāvošu nevalstisko organizāciju pārstāvji un projekta koordinatore Aija Vecenāne un Ilona Segliņa klātesošos iepazīstināja ar plānotajām aktivitātēm. Senioru organizāciju pārstāvji projektu “Būsim aktīvi!” novērtēja ļoti pozitīvi, solot savu atbalstu brīvprātīgo senioru iesaistē. Visi atzina, ka zvanu centra darbību vajadzētu turpināt arī pēc projekta beigšanās.

RĪGĀ SANĀK PAŠVALDĪBU UN NACIONĀLIE EKSPERTI

14. janvārī projekta «Būsim aktīvi!» ietvaros notika seminārs, kurā pulcējās aptuveni 30 pašvaldību un nacionālie eksperti, lai apspriestu jautājumus saistībā ar senioru sociālo aktivitāti Pērnavā, Busim aktivi_14.01.2016.Rīgā un Turku. Seminārā Rīgā tika prezentēti visās trijās sadarbības pilsētās veikto pētījumu rezultāti par senioru iesaisti brīvprātīgajā darbā. Speciālistiem, kuri strādā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, pret senioru brīvprātīgo darbu ir pozitīva attieksme, taču vecāka gadagājuma cilvēkiem pašiem ir nepieciešams vairāk motivācijas, lai būtu aktīvi – tādi bija galvenie secinājumi.

“Turku jau ir aktīva viena trešā daļa senioru un vēl viena trešā daļa gribētu uzsākt brīvprātīgo darbu, savukārt viena trešā daļa nav ieinteresēta,» pastāstīja Nea Kosonena (Nea Kosonen), projekta koordinatore no Turku.

Situācija Rīgā Un Pērnavā nav tik spoža, jo lielākā daļa vecāka gadagājuma cilvēku neiesaistās nekādās sociālās aktivitātēs un arī neizjūt vēlmi kaut kur iesaistīties. “Kad runājam tieši par senioru brīvprātīgo darbu Latvijā, tad vajadzētu ņemt vērā, ka šis jēdziens ir salīdzinoši jauns un būs vajadzīgs laiks, lai popularizētu šo kustību, veicinot sabiedrības izpratni par tā nozīmīgumu,” teica Aija Vecenāne, projekta koordinatore no Rīgas domes Labklājības departamenta un pastāstīja par Senioru zvanu centru, kurš projekta ietvaros Rīgā darbu uzsāks februārī.

Nereti iesaistīties brīvprātīgajā darbā senioriem liedz informācijas trūkums par šādām iespējām. “Informācija ir ļoti svarīga, tāpēc mēs nolēmām savā mājas lapā apkopot informāciju par to, kur brīvprātīgie seniori tiek gaidīti,” pastāstīja Pērnavas Aprūpes centra direktore Heli Kalasmā (Heli Kalasmaa).

2016. gada februārī projekta komanda un 30 sociālā darba speciālisti kopā ar Pasaules Veselības organizācijas parstāvjiem izstrādās turpmāko rīcību, kā motivēt seniorus socializēties un likt lietā savu dzīves pieredzei un prasmes arī pēc aktīvajām darba gaitām.


Materiāls sagatavots publicēšanai avīzē vecākai paaudzei “Atbalsts” (Nr. 1 (58). 2016.gada 25.janvāris – 18.februāris).

 

EU flag Latvian horizontal RGB

Interreg Centra Baltic logoRDLD_LOGO_01

Busim aktivi_Project_Logo_LV