30.01.2016.

Rīga un citas Baltijas pilsētas kopā darbosies pārmērīgas alkohola lietošanas ierobežošanā

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs piektdien, 29.01.2016., starptautiskas konferences „Pašvaldību iespējas novērst un mazināt alkohola radīto kaitējumu” laikā parakstīja sadarbības memorandu starp septiņām Baltijas pilsētām, kura mērķis ir ierobežot pārmērīgu alkohola lietošanu.

ŠEIT PIEEJAMAS VISAS KONFERENCES PREZENTĀCIJAS:

“Baltijas pilsētas kopā strādās, lai risinātu alkohola radītās problēmas. Ir svarīgi pārņemt citu pieredzi, jo mums ir ļoti daudz kā līdzīga. Šo kopīgo darbu mēs varēsim izmantot kā platformu sarunām ar nacionālajām valdībām,” uzsvēra N.Ušakovs.

 
Rīgas domes priekšsēdētājs norādīja, ka Baltijas pilsētu kopīga sadarbība var novest pie konkrētiem darbiem. Piemēram, varētu panākt iespēju aizliegt alkoholiskos dzērienus tirgot iekškvartālos – lai alkohola tirdzniecība nenotiktu tieši zem iedzīvotāju logiem, kas rada iespēju to ļoti ātri un viegli iegādāties, kā arī bieži rada traucējumus sabiedriskajā kārtībā.rd_konf_alko_kait_20160129_24056767924_o
 
Rīga ir pirmā pašvaldība, kura iniciējusi sadarbības memoranda parakstīšanu starp Baltijas valstu pilsētām, tādējādi apliecinot gatavību sadarboties jautājumos, kas saistīti ar pārmērīgas alkohola lietošanas ierobežošanu un iedzīvotāju izglītošanu. Pēc tam, kad memorands tiks atbalstīts un parakstīts pārējās pašvaldībās, tas tiks nodots Eiropas Komisijas (EK) veselības un pārtikas nekaitīguma komisāram Vītenim Povilam Andrjukaitim, kurš arī piedalījās konferencē un ziņoja par EK atbalstu pārmērīgas alkohola lietošanas izplatības mazināšanā Eiropas Savienībā.

Sadarbības memorands tiks parakstīts starp Rīgas domi, Viļņas pašvaldību, Tallinas valdību, Kauņas pašvaldību, Pērnavas domi, Klaipēdas pašvaldību un Tartu domi. Memoranda mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību un novērst saslimšanas, veicināt efektīvu pašvaldību darbu un sadarbību alkohola lietošanas novēršanā bērnu un jauniešu vidū, tādējādi sekmējot veselīgas sabiedrības attīstību.
 
Pēc memoranda parakstīšanas amatpersonas apmeklēja Rīgas 1.slimnīcu – vecāko ārstniecības iestādi Rīgā, kura pēdējo piecu gadu laikā, pateicoties pašvaldības atbalstam un investīcijām, pēc renovācijas piedzīvojusi “atdzimšanu” un kļuvusi par modernu ārstniecības iestādi, kas aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām. Tika apskatīts jaunizveidotais modernais operāciju un intensīvās terapijas bloks un citas jaunākās diagnostikās un ārstnieciskās struktūrvienības.
 
Pārmērīga alkohola lietošana ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, kuras negatīvā ietekme ir riska faktors ne tikai indivīda veselībai, bet arī sabiedrības sociāli ekonomiskajai attīstībai un drošībai. Alkohola atkarība un citu atkarību izraisošo vielu lietošana, traumas, fiziska vardarbība un dažādas noziedzīgas darbības, domas par pašnāvību un tās mēģinājumi, paaugstināts risks iegūt hroniskas un infekcijas slimības padara alkoholisma ierobežošanas pasākumus par vienu no prioritātēm, kam nepieciešama aktīva rīcība gan nacionālā, gan lokālā mērogā, izmantojot efektīvākos rīcības instrumentus pašvaldību līmenī.