26.01.2016.

Rīgas domē notiks konference par alkohola kaitējuma mazināšanas iespējām pašvaldībās

Šā gada 29.janvārī Rīgas domes plenārsēžu zālē (Rātslaukumā 1) no plkst. 9:00 līdz 15:00 notiks Baltijas valstu pilsētu konference „Pašvaldību iespējas novērst un mazināt alkohola radīto kaitējumu”. 

Konferenci rīko Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi un Rīgas domes Labklājības departamentu.

 

 

 

KONFERENCES PROGRAMMA

PROGRAM OF THE CONFERENCE

ŠEIT PIEEJAMS VISAS KONFERENCES PREZENTĀCIJAS:


Konferenci atklās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs. Eiropas Komisijas veselības un pārtikas nekaitīguma komisārs Vītenis Povils Andrukaitis (Vytenis Povilas Andriukaitis) ziņos par Eiropas Komisijas atbalstu pārmērīgas alkohola lietošanas izplatības mazināšanā Eiropas Savienībā. Rīga ir pirmā pašvaldība, kura iniciējusi sadarbības memoranda parakstīšanu starp Baltijas valstu pilsētām, tādējādi apliecinot gatavību sadarboties jautājumos, kas saistīti ar pārmērīgas alkohola lietošanas ierobežošanu un iedzīvotāju izglītošanu. Pēc tam, kad memorands tiks atbalstīts un parakstīts pārējās pašvaldībās, tas tiks nodots EK komisāram. Pēc memoranda parakstīšanas ap plkst.10.55 domes sēžu zālē paredzēts īss preses brīfings, kurā žurnālisti varēs uzdot jautājumus N.Ušakovam un V.Andrjukaitim. Pēc tam amatpersonas apmeklēs Rīgas 1.slimnīcu – vecāko ārstniecības iestādi Rīgā, kura pēdējo piecu gadu laikā, pateicoties pašvaldības atbalstam un investīcijām, pēc renovācijas piedzīvojusi “atdzimšanu” un kļuvusi par modernu ārstniecības iestādi, kas aprīkota ar jaunākajām tehnoloģijām. Tiks apskatīts jaunizveidotais modernais operāciju un intensīvās terapijas bloks un citas jaunākās diagnostikās un ārstnieciskās struktūrvienības. Pārmērīga alkohola lietošana ir nozīmīga sabiedrības veselības problēma, kuras negatīvā ietekme ir riska faktors ne tikai indivīda veselībai, bet arī sabiedrības sociāli ekonomiskajai attīstībai un drošībai. Alkohola atkarība un citu atkarību izraisošo vielu lietošana, traumas, fiziska vardarbība un dažādas noziedzīgas darbības, domas par pašnāvību un tās mēģinājumi, paaugstināts risks iegūt hroniskas un infekcijas slimības padara alkoholisma ierobežošanas pasākumus par vienu no prioritātēm, kam nepieciešama aktīva rīcība gan nacionālā, gan lokālā mērogā, izmantojot efektīvākos rīcības instrumentus pašvaldību līmenī. Konferences dalībnieki dalīsies pieredzē un iepazīstinās ar alkoholisma mazināšanas un profilakses darba iespējām pašvaldībās – esošo situāciju un iespējamajiem risinājumiem pārmērīgas alkohola lietošanas izplatības novēršanā un mazināšanā, īpaši uzsverot arī palīdzības iespējas jauniešiem ar atkarības problēmām. Konferencē tiks aktualizēta nepieciešamība ierobežot alkohola pieejamību, ņemot vērā tās negatīvo ietekmi gan uz indivīdu un kopējo sabiedrības veselību, gan radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem tautsaimniecībai un it īpaši veselības un sociālajai nozarei. Konferencē uzstāsies  pārstāvji no Kauņas, Tallinas, Viļņas, Pērnavas pašvaldībām un Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu asociācijas. Pārstāvji no Rīgas pašvaldības ārvalstu speciālistus iepazīstinās ar Latvijas pieredzi un pašvaldību iniciatīvām alkohola lietošanas mazināšanā, akcentējot arī Rīgas pašvaldības atkarības profilakses darbu ar jauniešu auditoriju gan izglītības un apmācību jomā, gan darbā ar riska grupas jauniešiem un starpsektoru sadarbību. Dalība konferencē – tikai iepriekš reģistrētiem dalībniekiem.