02.09.2015.

Rīgas domes Labklājības departamentā notiks apmācības par mutes veselību bērniem

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un medicīnas māsas, kas ikdienas darbā strādā ar pirmsskolas vecuma bērniem. kā arī organizē nodarbības, aicināti pieteikties apmācībām “Mutes veselības pirmsskolas izglītības iestādēm”.

Apmācības notiks 2015.gada 22.septembrī, plkst. 8:30-13:30. Norises vieta: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, apakšstāva 6.telpā.

PIETEIKŠANĀS:

pa tālruni 67037318 (Inese Upelniece, Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas Apmācību un informācijas sektora galvenā speciāliste).

Semināra dalībnieki tiks informēti par mutes veselības paradumu attīstīšanas nozīmi jau agrīnajā bērna vecumā, kaitīgo ieradumu un nepareiza uztura ietekmi uz mutes veselību, mutes higiēnas normām.Programmas ietvaros tiks pilnveidotas pedagogu prasmes un iemaņas, pārrunājot ar bērniem un viņu vecākiem mutes  veselības  veicināšanas jautājumus.

Pēc apmācībām pedagogi saņems metodisko materiālu, lai sniegtu vadlīnijas, gatavojot nodarbības mutes veselībā, kā arī kalpotu kā ceļvedis – kā pārliecināt un mudināt bērnus mācīties kopt un novērtēt savu mutes veselību.

NĀKAMĀS APMĀCĪBAS NOTIKS

  • 06.oktobrī
  • 13.oktobrī
  • 20.oktobrī

Visas apmācības notiks laikā no plkst. 8:30-13:30

Pēc semināra dalībnieki saņem apliecību par 6 stundu semināra noklausīšanos.

Vairāk informācijas par apmācībām – rakstot uz epastu inese.upelniece@riga.lv (RD Labklājības departamenta Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas Apmācību un informācijas sektora galvenā speciāliste).


Rīgas domes Labklājības departamenta sadarbība ar izglītības iestādēm Rīgā

Uzsākot jauno 2015./2016. mācību gadu, Rīgas domes Labklājības departaments turpina sadarbību ar izglītības iestādēm Rīgā un arī šim mācību gadam ir sagatavojis dažādas informatīvi izglītojošas nodarbības un programmas.

Tās paredzētas gan bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, gan izglītības iestāžu pedagogiem. Šogad izglītības iestādēs tiks īstenotas arī pavisam jaunas izglītojošas aktivitātes – bērnudārzos tiks izsākta mobinga programma bērnu vecākiem,  sākumskolās notiks interaktīva traumatisma profilakses kampaņa pirmo klašu audzēkņiem, savukārt pedagogi, psihologi un sociālie pedagogi tiks aicināti apmeklēt apmācību programmu „Stresa ietekme uz jauniešu veselību un iespējas to pārvaldīt”, kā ietvaros tiks pārlūkotas stresa apzināšanas metodes ar mērķi laikus izvēlēties individuālos stresa pārvaldīšanas virzienus un tos pielietot īpaši pirmseksāmenu un citu pārbaudījumu laikā.

Vecāki par izglītības iestādēs notiekošajām aktivitātēm, kuras paredzētas gan bērniem, gan kuras var apmeklēt arī paši, vairāk var uzzināt izglītības iestādēs vai mājas lapas www.veseligsridiznieks.lv sadaļā „Ģimenes veselība” un „Aktualitātes”.