10.02.2016.

Rīgas domes Labklājības departamenta sadarbība ar Rīgas izglītības iestādēm

Rīgas domes Labklājības departaments ik gadu lielu uzmanību pievērš bērnu un jauniešu izglītošanai un informēšanai par veselības veicināšanas tēmām, kā rezultātā izveidojusies cieša un veiksmīga sadarbība ar Rīgas izglītības iestādēm. Arī šogad departaments turpina īstenot apmācības, lekcijas un interaktīvas nodarbības, kas ir vērtīgas un noderīgas ne tikai mazajiem un lielajiem audzēkņiem, bet arī viņu vecākiem un izglītības iestāžu pedagogiem, tādējādi nodrošinot apgūtās informācijas pēctecību un pēc iespējas lielāku pielietošanu ikdienā.

Galvenais izglītības iestādēs organizēto pasākumu uzdevums ir izglītot par veselības veicināšanas iespējām ikdienā, to nozīmi labas pašsajūtas saglabāšanā, vienlaikus katrai mērķauditorijai piemērotā veidā sniedzot informāciju par dažādiem veselību ietekmējošiem faktoriem, piemēram, veselīgu uzturu, fiziskajām aktivitātēm, atkarības vielām (t.sk. aizsargājošiem un riska faktoriem atkarības attīstībā; atkarības vielu lietošanas riskiem, to sekām un atbildību), stresu un saistību ar mācību vielas apguvi un uzturu, savstarpējām attiecībām un reproduktīvo veselību.

Lai veicinātu veselības un slimību profilakses darba turpinājumu un pēctecību, Labklājības departaments turpina arī speciālistu izglītošanu par veselību veicinošām aktualitātēm, tendencēm un metodēm darbam ar dažādām mērķa grupām, kas pedagogiem lieti noder turpmākajā darbā ar audzēkņiem. Departamenta organizētajās apmācībās un semināros pedagogi saņem arī uzskates un metodiskos materiālus, kas kalpo kā palīglīdzeklis un vadlīnijas veselības tēmas integrēt mācību nodarbībās.

Zemāk iespējams iepazīties ar Rīgas domes Labklājības departamenta organizētajām aktivitātēm Rīgas izglītības iestādēs