15.03.2020.

Rīgas pašvaldības iestādēs pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē; noteikti dažādi ierobežojumi

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, gandrīz visās Rīgas pašvaldības struktūrās, iestādēs un uzņēmumos pārtraukta apmeklētāju pieņemšana klātienē, kā arī noteikti citi ierobežojumi.

Sociālās aprūpes iestādes

Rīgas pašvaldības sociālās iestādes no šī gada 13.marta līdz 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Rīgas Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.  Pirms došanās uz Rīgas Sociālo dienestu aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. 

Rīgas Sociālais dienests klātienē pieņems TIKAI klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi. Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti laikā no 1. – 14. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski, vai slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksni, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu,  nogādāt teritoriālajā centrā, kur būs izvietotas atsevišķas kastes atskaitēm. Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis uzrādīts līgumā). 

Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigsies 31. martā, tad klientam nav jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz 30. aprīlim. Ja ir nepieciešamība, automātiski tiks pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Rīgas Sociālā dienesta 11 teritoriālo centru darba laiki ir nemainīgi, taču jāievēro augstāk minētais par klātienes apmeklējumu.

Rīgas Sociālā dienesta dienas centri un kopienas centrs ir slēgti līdz 14. aprīlim.

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiks izsniegts tikai ņemšanai līdzi savos traukos.

Uzmanību! Izskanējusī informācija, ka sociālie darbinieki piegādās pārtiku mājās nav patiesa. Pārtikas piegādi mājās turpinās saņemt tie rīdzinieki, kuriem ir noteikts šāds pakalpojums aprūpes mājās ietvaros.

Rīgas patversmē izsludināta karantīna un darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem. 

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās izsludināta karantīna, un bērnu vecākus aicina maksimāli ierobežot kontaktus ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Izvērtējot iespējamos apmeklējumus, bērnus varēs apmeklēt tie vecāki, kuri apņemas ievērot un ar parakstu apliecināt, ka nav bijuši kontaktā ar COVID-19 inficētām personām, un stingri ievērot iestādē noteiktās drošības prasības.

Divos Rīgas pašvaldības krīzes centros un īslaicīgās uzturēšanās mītnē ir ieviesta karantīna, lūdzam pievērst uzmanību norādījumiem un stingri ievērot piesardzības pasākumus.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers”un ‘Stella maris” epidemioloģiskās drošības uzturēšanai ir izsludināta karantīna. Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Izvērtējot iespējamos apmeklējumus, klientus varēs apmeklēt tie radinieki, kuri apņemas ievērot un ar parakstu apliecināt, ka nav bijuši kontaktā ar COVID-19 inficētām personām, un ievērot citus drošības pasākumus, kas noteikti sociālās aprūpes centros. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt aprūpes centa sociālajam darbiniekam. Tālruni var noskaidrot, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. 

Labklājības departaments iespēju robežās organizēs darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru. Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot  pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048. 

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments un RD Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv. 

Rīgas Dzemdību nams

Rīgas Dzemdību nams no 13.marta pārtraucis pacientu apmeklējumus un aizliedz dzemdībās piedalīties pavadošajām personām (tai skaitā dzemdētājas partnerim, dūlai, mātei, draudzenei u.c.).

Pavadošajām personām, kas šobrīd jau atrodas Dzemdību namā, līdz pacientes izraksta brīdim būs jāievēro karantīnas situācijai pielāgoti iekšējās kārtības noteikumi. 

Sūtījumu nodošana pacientēm tiks organizēta caur Dzemdību nama centrālo apsardzes posteni (A ieeja, vestibils). Īslaicīgs pacientes apmeklējums būs atļauts tikai izraksta dienā (līdz 15 min.).

Tāpat Dzemdību namā ir izstrādāts rīcības plāns, kā organizēt aprūpi, pēc iespējas minimizējot pacientu savstarpējo saskarsmi. Ierobežojumu laikā Dzemdību namā atcelti arī visi publiskie pasākumi, tai skaitā – Ģimenes skolas nodarbības un lekcijas.

Ierobežojumi pieņemti, lai aizsargātu māmiņu un jaundzimušo veselību un dzīvību, kā arī atbalstītu vispārējos sabiedrības epidemioloģiskās drošības mērus. Kontakttālrunis 67011225

Rīgas veselības centri

Rīgas veselības centros (poliklīnikās) darbība būtiski nemainās. Tomēr pacienti, kuriem ir pazīmes saslimšanai ar jauno koronavīrusu, aicināti vispirms sazināties ar savu ģimenes ārstu un sekot SPKC rekomendācijām.

Rīgas 1. slimnīca

Ārkārtējās  situācijas laikā slimnīca nesniegs pakalpojumus un neuzņems visos dienas stacionāros  un sociālās aprūpes nodaļā pacientus (klientus), kā arī nesniegs ambulatoros pakalpojumus, diagnostikas pakalpojumus, zobārstniecības pakalpojumus, rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem kuri pēdējo 14 dienu laikā ir bijuši ārpus Latvijas teritorijas robežām vai ir atradušies ciešā kontaktā ar personām, kas  pēdējo 14 dienu laikā ir bijušas valstī, kas iekļauta Koronovīrusa COVID-19 skarto valstu sarakstā vai, kam medicīniski apliecināta inficēšanās ar COVID-19. Aktuālais valstu uzskaitījums ir mainīgs un pieejams SPKC mājas lapā (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769).

Slimnīcas Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļā tagad aizliegts: ienākt trešām personām (t.sk. apmeklētājiem); Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas klientiem  pamest nodaļas telpas; trešām personām ienākt Slimnīcas struktūrvienībās, kurās tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi, izņemot personas, kas saņēmušas atļauju. Pacientu, kurš ierodas uz operāciju var pavadīt viena persona līdz attiecīgās nodaļas durvīm. Pacientu pēc operācijas, atgriežoties mājās, var sagaidīt ( pie nodaļas durvīm) viena persona.

Rīgas 2. slimnīca

Rīgas 2. slimnīcā no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts slimnīcas pacientu apmeklējums. 

Lai uzzinātu informāciju par pacienta veselības stāvokli, aicinām sazināties telefoniski ar pašu pacientu.

Nodaļu telefoni uzziņām:

1.nodaļa – 67607247,

2.nodaļa – 67607242,

3.nodaļa – 67607246,

4.nodaļa – 67607244,

5.nodaļa – 67782969,

Intensīvās terapijas un anestēzijas nodaļa – 67607258,

Uzņemšanas nodaļa – 67614033.

Rīgas bāriņtiesa

Rīgas bāriņtiesa  aicina iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties pa tālruni 67037746, vai rakstot uz e-pastu bt@riga.lv.

Iedzīvotāji, kuriem nav iespēja nosūtīt dokumentus pa pastu, vai elektroniski parakstītus – epastā, joprojām tos var iesniegt klātienē Rīgas bāriņtiesā Tērbatas ielā 69.

Paredzētās bāriņtiesas sēdes joprojām notiks ierastajā kārtībā klātienē. Aicinām tiesas procesa dalībniekus izvērtēt savu veselības stāvokli un neierašanās gadījumā laicīgi informēt bāriņtiesu.

Apmeklētāju pieņemšanas centri

Līdz 14.aprīlim tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros – Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46 un Dzirciema ielā 28.  

Lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • bezmaksas informatīvais tālrunis: 80000800;
 • tirdzniecības jautājumos: 67181535, 67181027; 
 • dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: 67026647, 67012226; 
 • e-pasta adrese: apc@riga.lv

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības mājaslapā www.riga.lv un Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

Pilsētas īpašuma departaments

Rīgas domes Īpašuma departaments aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un izvairīties no iestādes klātienes apmeklējuma.

Sazināties iespējams pa tālruņiem 67026138 vai 67026151, epastu di@riga.lv. Mājaslapa id.riga.lv

Pilsētas attīstības departaments

Saistībā ar Koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 izplatību Latvijā, konsultāciju sniegšana un klientu pieņemšana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās no 2020.gada 16. marta uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta.

Speciālistu konsultācijas tiks sniegtas telefoniski pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00-18:00, kontaktinformācija saziņai telefoniski pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv

Rīgas pilsētas būvvalde

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie Būvvaldes struktūrvienību darbiniekiem ir atcelta. Savukārt Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs ir atvērts dokumentu pieņemšanai un izsniegšanai.

Tālrunis 67105800, epasts:  buvvalde@riga.lv

Mājokļu un vides departaments

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās klientu pieņemšana klātienē tiek veikta tikai saistībā ar bēru noformēšanu. Pārējos jautājumos klienti tiek lūgti sūtīt iesniegumus pa pastu, elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) vai sazināties telefoniski; plašāka informācija par kontaktiem mājaslapā https://mvd.riga.lv/

Juridisko konsultāciju nodaļa ēkā Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 5 stāva apmeklētājiem tiek slēgta. Iesniegumi un citi dokumenti sūtāmi pa pastu, elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) vai ievietojot ēkas 5.stāvā īpaši izveidotās pastkastēs. Iedzīvotāji tiks konsultēti arī telefoniski, tālr. 67474700

Departamenta pārziņā esošās 30 sabiedriskās tualetes būs pieejamas, kā ierasts. Tās tiks uzkoptas reizi vienā/divās stundā.

Satiksmes departaments

Rīgas domes Satiksmes departaments piesardzības nolūkos turpmāk uz nenoteiktu laiku konsultācijas sniegs tikai telefoniski un elektroniski.

Kas attiecas uz satiksmes organizācijas shēmu darba veikšanai, to var sūtīt elektroniski uz e-pastu : sat.org@riga.lv; 67012790 vai 67012708.

Savukārt, ielu seguma darbu veikšanas atļauju noformēšanas un  izsniegšanas pieteikumus sūtīt uz e-pastu: Aiga.Rozentale@riga.lv vai pa tālruni 67012731 un 67012765.

Neskaidrību gadījumā zvaniet Satiksmes vadības centram uz bezmaksas tālruni 80003600. 

Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments no šā gada 13. marta līdz 2020. gada 14.aprīlim aicina apmeklētājus sev interesējošos jautājumus risināt attālināti, izmantojot pieejamos e-pakalpojumus pašvaldības pakalpojumu portālā eriga.lv, nosūtot iesniegumus uz e-pastu iksd@riga.lv vai izmantojot portālā Latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Lūdzam par visiem jautājumiem zvanīt pa tālruni 67026816.

Klientu apkalpošana klātienē tiek pārtraukta arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros – Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46 un Dzirciema ielā 28. 

Lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

 • bezmaksas informatīvais tālrunis: 80000800;
 • e-pasta adrese: apc@riga.lv.

Skolēni, skolēnu un bērnudārza audzēkņu vecāki informāciju par mācību procesa organizēšanu laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija, saņems no izglītības iestādes. 

 • Atcelti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un padotības iestāžu organizētie vai līdzfinansētie izglītības, kultūras un sporta pasākumi bērniem un jauniešiem, tai skaitā nometnes, sacensības, turnīri, konkursi un koncerti.
 • Atcelti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un padotības iestāžu organizētie kultūras pasākumi, tai skaitā koncerti, festivāli un Rīgas domes līdzfinansēto amatiermākslas kolektīvu nodarbības.
 • Pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestādēs (bibliotēkās, muzejos, koncertzālēs, izstāžu zālēs, kultūras centros).
 • Atcelti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un padotības iestāžu līdzfinansētie sporta pasākumi. 
 • Slēgtas Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošās izglītības iestāžu sporta bāzes, tai skaitā āra sporta laukumi un peldbaseini, kā arī Rīgas Nacionālā sporta manēža.  
 • Pārtraukta klātienes pakalpojumu sniegšana Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”, NVO namā un atcelti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētie vai līdzfinansētie pasākumi sabiedrības integrācijas jomā.
 • Pārtraukta Rīgas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra klātienes pakalpojumu sniegšana.

“Rīgas satiksme”

No 13.marta līdz nākamajam rīkojumam pasažieru iekāpšana sabiedriskajā transportā netiek organizēta pa priekšējām durvīm, kā arī tiek pārtraukta biļešu tirdzniecība pie vadītāja. 

Lai mazinātu COVID-19 izplatības risku un pasargātu transporta līdzekļa vadītājus, “Rīgas satiksme”  norobežo vadītāju zonu, kā arī pārtrauc biļešu iegādi pie vadītāja. Aicinām pasažierus braukšanas biļetes iegādāties iepriekšpārdošanā vairāk nekā 400 tirdzniecības vietās. Iekāpšana un izkāpšana transporta līdzeklī notiek tikai pa vidējām un aizmugurējām durvīm. 

Tādējādi uz laiku, līdz nākamajam rīkojumam, tiek apturēts projekts, kura laikā pasažieru iekāpšana tika organizēta tikai pa priekšējām durvīm: 1., 13. trolejbusa, kā arī 10., 20., 28., 34., 35., 43., 47., 54.  un 60.autobusa maršrutā. Arī minētajos maršrutos pasažieru iekāpšana un izkāpšana tiks organizēta tikai pa vidējām un aizmugures durvīm. 

No 14.marta “Rīgas satiksme” arī slēgs četrus klientu apkalpošanas centrus – strādās tikai klientu apkalpošanas centri Brīvības ielā 191 un Spīķeru ielā 1, pārējie centri būs slēgti. 

Klientu apkalpošanas centriem tiek noteikts šāds darba laiks: 

Brīvības ielā 191 

Darba laiks: darba dienās no 8:00 līdz 19:00 

Sestdienās no 10:00 līdz 16:00 

Spīķeru ielā 1 

Darba laiks: darba dienās no 9:00 līdz 19:00, 

Sestdienās, svētdienās no 10:00 līdz 16:00. 

Lai mazinātu COVID-19 izplatības risku un pasargātu klientu apkalpošanas centru darbiniekus un klientus, “Rīgas satiksme”  aicina izvērtēt klientu centru apmeklējuma nepieciešamību. Tāpat aicinām iespēju robežās izmantot elektroniskos pakalpojumus, kas pieejami www.rigassatiksme.lv 

Plašāku informāciju par “Rīgas satiksmes” piedāvātajiem biļešu veidiem, pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv, sociālajos tīklos “twitter” un “facebook”. 

Rīgas namu pārvaldnieks

“Rīgas namu pārvaldnieks” pārtraucis klātienes apkalpošanu uzņēmuma Klientu apkalpošanas centros un klātienes tikšanās ar RNP speciālistiem līdz turpmākajiem paziņojumiem. 

Aicinām dzīvokļu īpašniekus izmantot RNP nodrošinātos e-pakalpojumus un iesniegt dokumentus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem, izmantojot elektronisko vidi – sūtot e-pastu uz RNP vienoto adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv vai zvanot uz vienoto informatīvo tālruni 8900.

Lūgums klientiem rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskās vietas, iespēju robežās mazinot kontaktēšanos klātienē, lai mazinātu koronavīrusa “Covid-19” izplatību.

Rīgas zoodārzs

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs slēgts apmeklētājiem no 14. marta līdz tālākam rīkojumam.  Zooloģiskā dārza darbinieki turpinās pildīt darba pienākumus.

Rīgas meži

Tiks veikti darba ierobežojumi birojos, mežā un parkos darbs turpināsies.

“Rīgas ūdens”

“Rīgas ūdens” no 13. marta uz nenoteiktu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē uzņēmuma Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, kā arī struktūrvienību ēkās Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, Balasta dambī 5 un Ziepniekkalna ielā 70. Tāpat uz nenoteiktu laiku tiek atceltas klātienes konsultācijas par tehniskajiem noteikumiem, būvniecības ieceres saskaņošanu, atzinumu izsniegšanu, rakšanas darbu atļaujām un citiem tehniskajiem jautājumiem, kā arī Rīgas ūdensapgādes pastāvīgās ekspozīcijas un uzņēmumu apmeklēšanas iespējas interesentu grupām. 

Saziņai ar SIA “Rīgas ūdens” lūdzam izmantot e-pastu: klienti@rigasudens.lv vai zvanīt pa vienoto bezmaksas diennakts tālruni 80002122. Aktuālajai informācijai par turpmāko Klientu apkalpošanas centra darbību lūdzam sekot SIA “Rīgas ūdens” mājas lapā www.rigasudens.lv.

Rīgas nami

Kinoteātrī “Splendid Palace”, pasākumu centros “Melngalvju nams” un “Rīgas Kongresu nams” tiek atcelti visi šajā laikā plānotie publiskie pasākumi. 

Kinoteātrī “Splendid Palace” plānotie kino seansi tiek pārcelti uz vēlāku laiku pēc 14. aprīļa. Ar jau iegādātajām kino biļetēm to pašu filmu varēs noskatīties vēlāk vai arī biļetes varēs mainīt uz citas filmas seansu, kad kinoteātris būs atvērts apmeklētājiem. Par precīzu pārcelto kino seansu demonstrēšanas laiku lūgums sekot līdzi kinoteātra tīmekļa vietnē www.splendidpalace.lv. Informējam, ka kinoteātrī “Splendid Palace” līdz 14. aprīlim būs slēgtas arī kases.

Līdz 14. aprīlim apmeklētājiem ir slēgts Melngalvju nams. Visi publiskie pasākumi, tajā skaitā plānotās ekskursijas tiek atceltas un pārceltas uz citu laiku pēc 14. aprīļa. 

Visi publiskie pasākumi līdz 14. aprīlim tiek atcelti arī pasākumu centrā “Rīgas Kongresu nams”. Sīkākai informācijai par pasākumu pārcelšanu vai naudas atgriešanu par jau iegādātajām biļetēm lūdzam interesēties Biļešu paradīze un Biļešu serviss vai pie pasākuma rīkotāja. 

Visiem pasākumu rīkotājiem, kuri laikā periodā no 13. marta līdz 14. aprīlim rezervējuši telpu nomu kinoteātrī “Splendid Palace”, pasākumu centros “Melngalvju nams” un “Rīgas Kongresu nams” un ārkārtējās situācijas dēļ valstī šos pasākumus nākas atcelt, tiek piedāvāts tos pārcelt rīkot citā laikā gada ietvaros līdz 2021. gada 14. aprīlim. Sīkāk par to lūgums interesēties, rakstot uz e-pastu pasakumucentri@riga.lv 

Rīgas centrāltirgus

Lai mazinātu apmeklētāju plūsmu, Rīgas centrāltirgū ir pārtrauktas ekskursijas un degustēšanas pasākumi, bet produktu tirdzniecība turpināsies, maksimāli ievērojot drošības pasākumus.

Telpās ir izvietota informācija ar norādēm un dezinfekcijas līdzekļi, kurus apmeklētāji var izmantot pirms un pēc iepirkšanās. Visas virsmas tiek regulāri dezinficētas, tirgotāji informēti par piesardzības pasākumu veikšanu, apmeklētāji aicināti ilgstoši neiepirkties.

Rīgas pašvaldības Privatizācijas komisija

Privatizācijas komisijā apmeklētāju pieņemšana nenotiks līdz 14.aprīlim.

Informāciju var iegūt zvanot uz tālruni: 67012654

Iesniegumiem un saziņai iesakām izmantot Privatizācijas komisijas:

– interneta mājas lapu: www.rdzmpk.lv;

– e-pastu: dmpk@riga.lv; www.latvija.lv;

– pasta pakalpojumus.

Rīgas pilsētas izpilddirekcijas

Līdz 14.aprīlim tiek pārtraukta klientu apkalpošana klātienē pašvaldības izpilddirekcijās: Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā– Rūpniecības ielā 21, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā – Daugavpils ielā 31 un Pārdaugavas izpilddirekcijā – Eduarda Smiļģa ielā 44.

Lūdzam izmantot neklātienes klientu apkalpošanas kanālus:

Ziemeļu izpilddirekcijā:

 • Informatīvais tālrunis: 67026602;
 • Iesniegumus var iesniegt elektroniski uz izpilddirekcijas e-pastu iz@riga.lv;
 • Par ielu tirdzniecības jautājumiem informatīvie tālruņi: 67026630, 67026632, 67026642;
 • Par zemes pagaidu nomu un sakņu dārzu iznomāšanu informatīvie tālruņi: 67026665, 67026648;
 • Iesniegumus telpu nomai (brīvā formā) var iesniegt elektroniski  uz izpilddirekcijas e-pastu iz@riga.lv norādot kontaktinformāciju. Ja nepieciešams, ar iesniedzēju sazināsies. Informācija pa tālruni: 67026638
 • Par administratīvā pārkāpuma lietām informācija pa tālruni: 67026635.

Pārdaugavas izpilddirekcijā:

 • Informatīvai tālrunis: 67012283, e-pasts : ip@riga.lv;
 • Par ģimenes dārziņiem: 67012326,  67012280;
 • Par ielu nosaukumu zīmju pasūtīšanu: 67012310;
 • Par teritoriju sakopšanu Zemgales priekšpilsētā un Kurzemes rajonā – 67012319,67181342;
 • Par bērnu rotaļu laukumu uzturēšanu: 67012375
 • Par iekškvartālu  seguma remontdarbiem un atļauju izsniegšanu rakšanas darbiem: 67037404;
 • Ielu tirdzniecības jautājumos- 67037877,67181720;
 • Arhīva izziņas- 67012288.

Austrumu izpilddirekcijā: