29.05.2020.

Rīgas sabiedriskajā transportā daļēji atjauno atlaides pensionāriem un vairākām citām iedzīvotāju grupām

No 29.maija Rīgas domes pagaidu administrācija sēdē akceptēja braukšanas maksas daļēju vai pilnīgu atvieglojumu atjaunošanu pilsētas sabiedriskajā transportā vairākām pasažieru kategorijām, tostarp pensionāri bez maksas varēs pārvietoties noteiktās diennakts stundās, kā arī atjaunotas stundas biļetes.

Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā darba dienās no plkst.10.00 līdz 15.00 noteikti šādām pasažieru kategorijām:

  • Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kas vecākas par 75 gadiem;
  • Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem nestrādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem līdz 75 gadu vecumam;
  • Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem līdz 75 gadu vecumam.
  • Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

Tāpat paredzēts pilnā apmērā atjaunot braukšanas maksas atvieglojumus:

  • Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • Rīgas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pastāvīgi dzīvojošām personām, kas saņem Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes pakalpojumus;
  • Rīgas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem strādājošiem vecuma un izdienas pensionāriem.

Tāpat ar saistošajiem noteikumiem tiek atjaunotas stundas biļetes, kā arī daļēji atjaunotas atlaides studentiem. Tostarp precizēts, ka 9. un 12.klašu skolēniem braukšanas maksas atvieglojums darbojas līdz šā gada 7. jūlijam.

Atlaides saņēmēja statuss e-talonā tiks atjaunots automātiski un stāsies spēkā 1.jūnijā. Uzņēmums “Rīgas satiksme” atsevišķi informēs par atlaižu atjaunošanas kārtību.

Pašvaldība atgādina, ka atlaides netiek atjaunotas visas uzreiz, lai maksimāli mazinātu drūzmēšanās risku. Jāatceras, ka tieši sabiedriskais transports ir vieta, kur ir viens no lielākajiem inficēšanās riskiem, tādēļ pašvaldība aicina rūpīgi izsvērt tā izmantošanas nepieciešamību.

Jau ziņots, ka Rīgas domes pagaidu administrācija 27.martā veica izmaiņas pašvaldības saistošajos noteikumos, kas uz laiku atceļ lielāko daļu no atlaidēm pilsētas sabiedriskajā transportā, tādējādi mazinot pasažieru plūsmu un ierobežojot vīrusa “Covid-19” tālāko izplatību.