01.05.2016.

Projekts “Būsim aktīvi”

2015.gada 1.maijā uzsākts projekts „Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”, kas tiek īstenots, sadarbojoties Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācijai un 3 “Veselīgajām pilsētām” – Rīgai, Pērnavai un Turku. Šeit pieejamas ar projekta norisi saistītās jaunākās aktualitātes.

EU flag Latvian horizontal RGB Interreg Centra Baltic logo Busim aktivi_Project_Logo_LV

UZZINI VAIRĀK PAR PROJEKTU!

AKTUALITĀTES

Tajā interesenti var iepazīties ar projekta aktualitātēm, kā arī citu informāciju saistībā ar jautājumiem par sociālās atstumtības riskiem vecāka gadagājuma iedzīvotāju vidū. Projekta gaitā arī šajā kontā tiks publicēta informācija par brīvprātīgā darba iespējām senioriem Turku, Rīgā un Pērnavā.


Par projektu

Projekta galvenais mērķis ir veicināt vecāka gadagājuma iedzīvotāju socializēšanās iespējas un to iekļaušanos sabiedrībā, iesaistot tos brīvprātīgo darbā, kā arī izveidojot zvanu centru – atbalsta līniju vientuļajiem un sociāli neaktīviem senioriem. Šis projekts ir viens no septiņiem projektiem, kas saņēma līdzfinansējumu Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 2014-2020 Centrālās Baltijas jūras reģiona apakšprogrammas projektu konkursa rezultātā.

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka Rīgā 2014. gada sākumā bija 148 865 pensijas vecuma cilvēku, kas ir 23.1% no Rīgas iedzīvotāju kopskaita. Līdzīga situācija vērojama arī citur Eiropā. Šādi cilvēki ir pakļauti sociālās atstumtības riskam tādu faktoru kā – veselības stāvokļa, zemo ienākumu un vientulības dēļ. Vēl vecāka gadagājuma iedzīvotāji bieži saskaras ar dažādiem sabiedrības aizspriedumiem un pieņēmumiem.

Projekts „Būsim aktīvi” ilgs 22 mēnešus un ir vērsts uz pašvaldību (Rīgas, Pērnavas, Turku) iedzīvotājiem pensijas vecumā, kuri dzīvo vieni, neiesaistās sociālās aktivitātēs un ir pakļauti sociālās izolētības riskam. Projekta ietvaros tiks analizēta esošā situācija brīvprātīgā darba pieejamībā senioriem, tiks veiktas aptaujas senioru un speciālistu (sociālo darbinieku, ģimenes ārstu, sabiedrības veselības speciālistu) vidū, izstrādātas vadlīnijas speciālistiem, kā pareizi motivēt un iesaistīt seniorus brīvprātīgajā darbā. Tāpat tiks organizētas darba grupas ieinteresētajiem senioriem un speciālistiem un izveidots zvanu centrs, kurā brīvprātīgie seniori varēs veikt un saņemt zvanus no citiem, vientuļiem un sociāli izolētiem senioriem, lai tos motivētu iesaistīties dažādās aktivitātēs, ko piedāvā Rīgas pašvaldība vai lai vienkārši izrunātos par sev aktuālām tēmām un atrastu saprotošus domubiedrus.

Pirmā projekta koordinatoru darba grupa jau norisinājās 21. maijā Somijas pilsētā Turku, kurā tika pārrunāts un precizēts tālākais darba plāns, sadarbība un veicamās aktivitātes.

IMG_0596

IMG_0604