25.03.2020.

VARAM izstrādā ieteikumus drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem ārkārtējās situācijas laikā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi ieteikumus iedzīvotājiem drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem, lai nodrošinātu papildu piesardzības pasākumus un mazinātu riskus COVID-19 tālākai izplatībai Latvijā, nodrošinātu vides aizsardzību un drošu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, kas to sniedz.

Ārkārtas situācijas laikā iedzīvotāju atbildīga rīcība ar mājsaimniecības atkritumiem ir ļoti būtiska. Lai novērstu vīrusa izplatību,  jāievēro īpaši papildu piesardzības pasākumi. Mājsaimniecībās, kurās jāievēro karantīna, atkritumi, ko veido arī individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, maskas), jāievieto dubultmaisā jeb divos aizsietos maisos. Šis  maiss ir jāievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotajiem atkritumiem. To nekādā gadījumā nedrīkst atstāt konteinerim blakus vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā. Rokas pēc atkritumu izmešanas rūpīgi jāapstrādā ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Nešķiroto atkritumu izvešana notiek saskaņā ar noslēgtā līguma par atkritumu apsaimniekošanu grafika.

Tāpat kā līdz šim tiek nodrošināta arī atkritumu šķirošana, ko piedāvā gan atkritumu dalītās savākšanas konteineros un punktos, gan arī atkritumu dalītās savākšanas laukumos. VARAM atgādina, ka dalītās vākšanas atkritumu konteineros drīkst mest tikai tos pārstrādei derīgos materiālus, kas norādīti uz konteinera. Tajos nedrīkst mest vienreizlietojamās salvetes, papīra dvieļus, paketes, pamperus – tiem paredzēts nešķiroto atkritumu konteiners. Savukārt atkritumu dalītās savākšanas laukumos tāpat kā līdz šim var nodot pudeļu un burku stiklu, papīru, kartonu, polimēru, PET pudeles un metālu. Lielizmēra, zaļo atkritumu un būvniecības atkritumu pieņemšana tiek nodrošināta saskaņā ar pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja noteikto kārtību. Nogādājot šķirotos atkritumus dalītās savākšanas laukumos, ir jāievēro divu metru distance no laukuma pārziņa un citiem apmeklētājiem.

Foto: ALTEREGOINTELIGENCIA/Pixabay