09.07.2015.

Aicina uz projekta „Dzīvosim veselīgi un droši” nākamo lekciju – par zobu un mutes veselību

Rīgas pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti apmeklēt nākamo projekta “Dzīvosim veselīgi un droši” lekciju – “Zobu un mutes higiēna. Tā notiks 14.jūlijā krīzes centrā „Burtnieks” (Rīgā, Burtnieka ielā 37, 5 stāva konferenču telpā, plkst.17.00 – 20.00). Aktīvākos dalībniekus gaidīs arī pārsteiguma balvas!

Lekciju un arī praktisko nodarbību vadīs zobu higiēnists, kurš pastāstīs par pareizu zobu un mutes dobuma kopšanu pieaugušajiem un bērniem, par pareizu zobu birstes un pastas izvēli, zobu ārsta apmeklējuma biežumu, par uztura ietekmi uz zobu veselību, kā arī nodemonstrēs – kā pareizi tīrīt zobus.

Savukārt bērni varēs izkrāsot krāsainas ilustrācijas, kas atspoguļos zobu kopšanas nozīmību un piedalīties viktorīnā par zobu un mutes veselību.

Lekcijai un nodarbībai lūdzam pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni 67686312 vai rakstot uz e-pastu sanita.marnauza@redcross.lv līdz 13.07.2015. plkst.12.00. Lekcija – bez maksas!


Šovasar Rīgā uzsāktā projekta “Dzīvosim veselīgi un droši” mērķis ir veicināt plaša iedzīvotāju loka (darbspējas vecuma iedzīvotāju, vecāku un bērnu) prasmju uzlabošanos par veselību un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināt izpratni par dažādiem drošības jautājumiem, veselīgu un sabalansētu uzturu, higiēnu, atkarības vielām un traumatisma profilakses nepieciešamību.

Projekta īstenošanas termiņš ir no šā gada 11.jūnija līdz 15.septembrim, un to īsteno biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Rīgas domes Labklājības departamenta kārtējās gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros (projekta līguma Nr.DL-15-172-lī).

Projekta ietvaros tiek organizēts bezmaksas apmācību cikls par šādām tēmām:

  • Sabalansēta un pilnvērtīga uztura pamatprincipi
  • Higiēna
  • Zobu un mutes veselība
  • Atkarības vielas
  • Fiziskās aktivitātes
  • Bērnu traumatisms

NĀKAMĀS LEKCIJAS NOTIKS:

28.jūlijā – “Atkarības vielas” (psihoaktīvo vielu iedalījums, lietošanas pazīmes un sekas, kā arī grupu darbs un diskusijas, kā identificēt atkarību vielu lietošanu savu tuvinieku vidū).

4.augustā – “Fiziskās aktivitātes” (fizisko aktivitāšu nozīmība un ietekme uz veselības stāvokli. Praktiski vingrinājumu veidi, bet bērniem – tiks organizētas stafetes).

18.augustā – “Bērnu traumatisms” (bērnu traumatisma riski un veidi, kā arī ieteikumi drošas vides izveidei mājās; drošību atpūtas laikā, auto un citās vietās).


 Rīgas domes Labklājības departamenta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” līdzfinansējuma apjoms, ko LSK saņems projekta īstenošanai, ir 852,43 EUR

Foto: www.nbn.org.il