04.09.2019.

Atbalsta personu pakalpojumu nodrošinājums personām, kuras HIV profilakses punktā saņēmušas pozitīvu HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultātu

No 2019.gada augusta Rīgā un citās pilsētās tiek nodrošināts jauns pakalpojums – atbalsta personu pakalpojumu nodrošinājums personām, kuras HIV profilakses punktā saņēmušas pozitīvu HIV un/vai B hepatīta eksprestesta rezultātu. Pakalpojuma galvenais mērķis ir sasaistīt HIV un/vai B hepatīta inficētu personu ar veselības aprūpes pakalpojumiem, tai skaitā, veicinot terapijas saņemšanu un līdzestīgu lietošanu.

Atbalsta personas individuāli un pēc nepieciešamības:

  • veiks klienta vajadzību izvērtēšanu, šķēršļu noteikšanu un mērķu plāna sastādīšanu;
  • sniegs informāciju par HIV infekciju, tās norisi, diagnostiku, ārstēšanas nozīmi, ARVT, līdzestību, C, B hepatītu, STI, TB, drošām dzimumattiecībām un veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību;
  • palīdzēs klientam organizēt ārsta apmeklējumu (vizītes pieteikšana, nokļūšana pie ārsta, atgādinājumi par vizīti, pavadīšana uz ārstniecības iestādi, emocionālais atbalsts);
  • motivēs lietot terapiju un regulāri apmeklēt ārstu.

Pakalpojuma izpildītājs: biedrība DIA+LOGS

Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem un to koordinē Slimību profilakses un kontroles centrs.