23.01.2020.

Atkarība un līdzatkarība. Kā atpazīt un kā rīkoties – varēs uzzināt 23.01. bezmaksas publiskajā lekcijā “Atkarības profilakse”

 

Smēķēšana, alkohols un azartspēles – lai gan vienas no izplatītākajām atkarībām, ar kurām nereti veidojas arī pirmās asociācijas, kad runājam par atkarību profilaksi – tomēr līdztekus tām pastāv arī virkne citu atkarības veidu. Arī tādu, kas mūsdienu straujajā dzīves ritmā un sadzīvē sākotnēji maldīgi var tik uzskatītas vien par veselībai kaitīgu ieradumu, un par kurām ne vienmēr tiek runāts kā atkarību izraisošām.

Vēlme gūt tūlītēju gandarījumu un bieži vien novērst uzmanību no aktuālām problēmām gūst virsroku pār mēģinājumiem šīs problēmas risināt. Kā vienu no piemēriem var minēt tādu procesu atkarību, kā tehnoloģiju atkarība un pārmērīgu sociālo tīklu lietošana. Diemžēl nereti ģimenēs cīņa ar atkarību vai tās izraisītiem uzvedības traucējumiem tiek risināta kontroles veidā, tajā pašā laikā nerodot (ie)spēju pilnvērtīgi pievērsties problēmu cēloņiem. Tāpat līdztekus atkarības problēmu redzamākajai “aisberga” daļai, kas var spēcīgi izpausties kā akūtas atkarību izraisošo vielu lietošanas sekas (ceļu satiksmes negadījumi vielu lietošanas iespaidā, veselības problēmas, ietekme uz darba pienākumu izpildi u.tml.), pastāv arī dažkārt grūtāk pamanāmas problēmu saknes – tās daudzkārt slēpjas aiz šķietami nevainīgas cilvēku ieradumu maskas, un to atpazīšanai vai atzīšanā tik ļoti nepieciešama arī speciālistu palīdzība.

Ar Rīgas domes Labklājības departamenta atbalstu rīdziniekiem ir iespēja bez maksas apmeklēt publisko lekciju “Atkarības profilakse”, kas notiks 23.janvārī plkst. 18:00-21:00, “MC Alfa” mācību centrs” Raiņa bulvārī 25.

Savu dalību lekcijai iepriekš lūdzam pieteikt pa tālruni 25991222.


Šajā lekcijā līdztekus zināšanām un izpratnes veidošanai par atkarību veidiem un to iemesliem tiks skaidrots arī līdzatkarības jēdziens, līdzatkarības dažādās stadijas un raksturīgākās iezīmes. Tā kā vielu vai procesu atkarības dēļ izmaiņas sākotnēji notiek sociāli emocionālajā un uzvedības sfērā, nereti atkarību ietekmējošie ieradumi netiek atpazīti savlaicīgi un arī problēmas risinājums kļūst sarežģītāks.

Lekcijas apmeklētājiem būs iespēja uzdot arī savus jautājumus un uzzināt par iespējamiem atkarību vai līdzatkarību risināšanas veidiem.

Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!” ietvaros.

Katram pasākuma dalībniekam būs nepieciešams aizpildīt dalībnieka anketu, norādot prasītos personas datus.*


Tāpat Rīgas domes Labklājības departaments piedāvā atkarību profilakses palīdzības iespējas – Rīgas sociālā dienesta teritoriālajos centros Rīgas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt palīdzību dažādās atbalsta grupās – gan atkarību izraisošo vielu, gan atkarību izraisošo procesu atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem ( individuālas vai ģimenes, t.sk. vienreizējas un atkārtotas).

Palīdzību ar atkarībām saistītos jautājumos sniedz Rīgas Sociālā dienesta Atkarības profilakses speciālisti, un piedāvātās speciālistu konsultācijas un atbalsta grupas ir bez maksas, konfidenciālas un brīvi pieejamas. Individuālais un grupu darbs ar klientu un tā ģimeni notiek gan kabinetā, gan var norisināties arī izglītības iestādē (Dienas centrā, skolā, bērnu jauniešu centrā u.c.), piedāvājot saņemt palīdzību individuālās konsultācijās un/vai atbalsta un psihosociālās korekcijas grupās.


Plašāka informācija par atkarības profilakses palīdzības iespējām pieejama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv/lv/RSD_atkaribas_profilakse.html