23.11.2021.

Informatīvs materiāls par vakcīnām pret COVID-19

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izstrādājusi informatīvu materiālu, kas satur pierādījumos balstītu un uzticamu informāciju par līdz šim lietošanai apstiprināto COVID-19 vakcīnu darbību un biežākajām blakusparādībām. Informatīvajā materiālā ietverta arī svarīgākā informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu, laika intervālu starp vakcīnas pirmo un otro devu un cita informācija.

Materiālā iekļauta informācija no vakcīnu lietošanas instrukcijām, kā arī Imunizācijas valsts padomes sniegtās rekomendācijas par vakcīnu lietošanu Latvijā.
ZVA atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst saslimšanu ar koronavīrusu, tai skaitā pasargāt no simptomātiskas saslimšanas, smagas COVID-19 slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves.
Līdz šim Eiropā, tai skaitā Latvijā, lietošanai apstiprinātas četras COVID-19 vakcīnas. ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās vakcīnas ir pārbaudītas, iedarbīgas un drošas lietošanai.
ZVA atgādina, ka tāpat kā pēc visu vakcīnu un jebkuru zāļu lietošanas, arī pēc COVID-19 vakcīnu saņemšanas, var tikt novērotas blakusparādības, bet ne visi cilvēki ar tām saskaras. Tomēr ir ļoti būtiski, ka blakusparādību, ko rada vakcīna, nav vairāk un tās nav smagākas nekā COVID-19 simptomi un pati slimība, no kuras šīs vakcīnas pasargā. Iepazīties ar informāciju par visām COVID-19 vakcīnu apstiprinātām jeb paredzētām blakusparādībām var to lietošanas instrukcijās, kas ikvienam ir pieejamas ZVA tīmekļvietnē www.zva.gov.lv esošajā Zāļu reģistrā https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/lv (lai aplūkotu instrukciju, meklētājā jāievada konkrētās vakcīnas nosaukums).

ZVA apkopotie dati liecina, ka par COVID-19 vakcīnu iespējamām blakusparādībām Latvijā ir ziņojis vidēji viens cilvēks no katra tūkstoša veikto vakcinācijas reižu.
Visbiežāk ZVA saņēmusi ziņojumus par jau zināmām un vakcīnu lietošanas instrukcijās norādītām organisma reakcijām, piemēram, par sāpēm vakcīnas injekcijas vietā, paaugstinātu temperatūru, drebuļiem un nogurumu.
COVID-19 vakcīnu blakusparādības parasti rodas 8 – 10 stundu laikā pēc vakcinācijas un izzūd divu vai trīs dienu laikā.

Lai iegūtu papildu atbildes tieši uz Jūs interesējošiem jautājumiem par vakcīnām, aicinām konsultēties ar savu ārstu.
Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Ārsta pienākums ir ziņot par konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī ikviens iedzīvotājs elektroniski ZVA tīmekļvietnē www.zva.gov.lv  “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

Zinātnē balstīta informācija par vakcīnu pret COVID-19 izstrādi regulāri tiek publicēta ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Covid-19 ziņas”. Vietnē pieejama jaunākā informācija par vakcīnu izstrādi, vērtēšanu un apstiprināšanu, tai skaitā par vakcīnu iedarbīgumu, kvalitāti un drošumu un fakti par vakcīnām. https://www.zva.gov.lv/lv/pacientiem-un-sabiedribai/zales/vakcinas-pret-covid-19/fakti-par-vakcinam-pret-covid-19-vakcinu-izstrade-turpinas

vakcīnu buklets