12.02.2016.

Jauns inovatīvs pakalpojums HIV inficētajiem

No šā gada sākuma Rīgā, Pierīgā, Ogrē un Kuldīgā darbu sākuši Latvijas Badiji (‘buddy’ angļu val. – tuvs draugs) brīvprātīgie, kuri HIV inficētajiem sniedz līdzīgs-līdzīgam atbalsta pakalpojumu. Badiju kustība Latvijā dzimusi, pateicoties biedrības „DIA+LOGS” (atbalsta centram visiem, kurus skar HIV/AIDS) īstenotajam un ViiV Healthcare Eiropas Positive Action programmas atbalstītajam projektam “Latvijas Badiji un atbalsts HIV pozitīvajiem cilvēkiem.”

Latvijā dzīvo 5149 ar HIV inficētu iedzīvotāju, un šī infekcija jau sen ir pārkāpusi tā saukto riska grupu robežas. Diemžēl sabiedrības attieksme pret inficētājiem ar HIV aizvien ir neiecietības un aizspriedumu pilna. Tas ir iemesls, kāpēc HIV inficētie, baidoties no nosodījuma un noraidījuma, noslēdzas sevī jeb pašizolējas. Biedrībā nereti pēc palīdzības vēršas cilvēki, kuriem nav neviena, kas sniegtu atbalstu veselības, sadzīves un citu jautājumu risinājumā.

„Bieži vien HIV inficētie ir ļoti vientuļi – palikuši bez draugiem, ģimenes un atbalsta. Šķiet neticami, bet dažiem no viņiem vienīgais sarunu biedrs ir suns. Skaidrs, ka tā ir smaga un nepieļaujama situācija – ir jābūt kādam, ar ko parunāties, kādam, kurš var palīdzēt arī grūtā brīdī,” saka Agita Sēja, biedrības DIA+LOGS sociālo un HIV profilakses programmu vadītāja.

Projekta gaitā, kopš pagājušā gada jūlija, tika apzināti cilvēki, kuri gribētu būt par atbalsta personu un sniegt drauga plecu kādam HIV inficētajam, kļūstot par viņa brīvprātīgo palīgu. Šobrīd Badiju komandā ir 11 brīvprātīgie, kuri 3 mēnešu garā apmācību programmā tika sagatavoti gan medicīnas un sociālos, gan psiholoģiskos un sadzīviskos jautājumos, un tagad ir gatavi uzsākt savu misiju.

„Sniegtais atbalsts būs individuāli atšķirīgs un atkarīgs no konkrētā cilvēka praktiskajām vajadzībām un emocionālajām vēlmēm – mēs viņam piemeklēsim vispiemērotāko Badiju,” informē Ruta Kaupe, biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja.

Četri Badiji patlaban jau sniedz savu atbalstu HIV inficētajiem. Vienam cilvēkam šādu atbalstu plānots nodrošināt 3 mēnešus līdz 2 stundām nedēļā, tādējādi, projekta ietvaros plānots palīdzēt vismaz 60 HIV inficētajām personām. Projekts ilgs līdz šā gada beigām.

Biedrība DIA+LOGS  aicina pieteikties Badiju atbalsta pakalpojumu saņemšanai tos cilvēkus, kuriem nepieciešama palīdzība un drauga atbalsts, kuru emocionālo, fizisko un sociālo labsajūtu apdraud ar HIV diagnozi saistīti faktori. Gaidīsim jūs personiski centrā DIA+LOGS Dzirnavu ielā 135, Rīgā vai arī jūsu e-pastus: dialogs@diacentrs.lv

Papildu informācija:

Ruta Kaupe, Biedrības „DIA+LOGS” valdes priekšsēdētāja

Tālrunis: 67243101, 29412855

dialogs@diacentrs.lv

www.diacentrs.lv