07.10.2015.

Labklājības departaments saņem „Veselības gada balvu” par nozīmīgu profilaktisko darbu bērnu un jauniešu veselības veicināšanā

2015. gada 6. oktobrī Latvijas Ārstu biedrības iedibināto “Veselības gada balvu” par nozīmīgu profilaktisko darbu bērnu un jauniešu veselības veicināšanā saņēma Rīgas domes Labklājības departamenta kolektīvs.

Veselības pārvaldes speciālisti aktīvi popularizē veselību veicinošo skolu kustību, izveidojot ideālu sadarbības modeli – pedagogs, bērns, vecāki. Departamenta speciālisti skolās vada nodarbības par personīgo higiēnu un reproduktīvajiem jautājumiem ir izveidots lekciju cikls „Zēnu un meiteņu sarunas”. Tāpat notiek apmācības bērnu vecākiem (pirmsskolas un skolas) vecāku sapulcēs piesaistot dažādus speciālistus par aktuāliem jautājumiem (atkarību profilakse, agresija, vecumposmu attīstības īpatnības, ģimenes attiecību stiprināšana). No šā mācību gada sākuma skolās notiek traumatisma profilakses kampaņa 1.klašu skolēniem.

Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti vada apmācības pedagogiem par mutes higiēnu, veselīgu uzturu, atkarību profilaksi un citiem nozīmīgiem veselību veicinošiem jautājumiem, populāra kļuvusi Rīgas pašvaldības mājas lapa rīdziniekiem www.veseligsridzinieks, kurā vieglā un saprotamā valodā pieejama aktuālā un speciālistu sniegtā informācija par sabiedrības veselības jautājumiem – Rīgas pašvaldības kompetenci, veselības veicināšanu un atkarības profilaksi, ģimenes psihosociālās labklājības veicināšanu un ģimenes aktivitāšu realizēšanai esošo infrastruktūru. Šajā mājas lapā esošā informācija ir noderīga gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem.
Pašlaik Rīgas skolās sāk rādīt mācību filmu „Izvēlies ko izvēlies”, pēc kuras notiek abpusēja ieinteresēta diskusija. Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti ikdienā sadarbojas ar Rīgas skolām, tiekoties ar jauniešiem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību, atkarību izraisošām vielām, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kuri vienmēr izriet no šīs tēmas:

•kā pasargāt sevi un savus draugus;
•kā palīdzēt saviem draugiem, ģimenes locekļiem;
•kā efektīvāk risināt konfliktus;
•kā pilnveidot savas saskarsmes prasmes;
•kā apzināties, ko patiesībā vēlos un kas ir svarīgs, bet kas nav.

Veselības gada balvu jau trešo reizi piešķir desmit nominācijās par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju sabiedrības veselībā – par ieguldījumu tautas sporta attīstībā, par ieguldījumu Latvijas ekoloģijā un vides veselībā, par veselīga uztura ražošanu, par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju informēšanā par sabiedrības veselību.