07.10.2015.

Pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem ir iespēja apmeklēt nodarbības par mobingu bērnu vidū

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs Dardedze” šoruden pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem sniedz iespēju apmeklēt interaktīvas nodarbības par mobingu bērnu vidū. Nodarbības notiek kopumā 10 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs (PII).

 

 

Nodarbības notiek šādās PII:

  • 15.10. pl. 17.30 Rīgas PII “Zīļuks”;
  • 20.10. pl. 17.30 Rīgas PII “Kurzeme”;
  • 22.10. pl. 18.00 Rīgas 162 PII;
  • 04.11.  pl. 18.00 Rīgas “Pīlādzītis”;
  • 05.11. pl. 18.00 Rīgas 5 PII “Čiekuriņš”;
  • 12.11 pl.18.00 Rīgas 15 PII;
  • 19.11 pl. 18.00 Rīgas 244 PII;
  • 24.11. pl. 18.00 Rīgas PII “Blāzmiņa”;
  • 01.12. pl. 17.30 Rīgas 233 PII;
  • 03.12. pl.18.00 Rīgas Āgenskalna PII.

Šo PII audzēkņu vecāki nodarbībām var pieteikties, sazinoties ar minētajām PII, kuras arī pašas informē vecākus par mobinga nodarbībām. Papildu informācija par nodarbībām – arī zvanot pa tālruni 67600685 (I.Znotiņa, nodibinājums „Centrs Dardedze”).


Papildu informācija

Mobings izglītības vidē tiek uzskatīts par nopietnu un kompleksu problēmu, kas tiek saistīta ar negatīvu īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz bērna psihosociālo stāvokli – kad bērns tiek sistemātiski un apzināti sāpināts, emocionāli vai fiziski, turklāt šīs izpausmes var turpināties pat gadiem ilgi un nav vienreizējs vai nejaušs strīds. Turklāt viena no raksturīgākajām mobinga izpausmēm ir tā, ka mobings ir nevienlīdzīgs – mobinga upuris kaut kādā veidā no pārējiem var atšķirties – būt vājāks, neaizsargātāks, mazrunīgāks, noslēgtāks u.tml. Aprunāšana, izslēgšana no draugu loka, fiziska iespaidošana ir tikai dažas no iespējamām mobinga izpausmēm.

Mobinga nodarbības, kas tapušas sadarbībā ar “Centru Dardedze”, balstītas uz antimobinga programmas “Lielās dzīves skola” pieeju, kas atspoguļo dažādas mobinga un konflikta situācijas, mobinga mītus un patiesību, kā arī vecāku lomu konfliktu risināšanā un mobinga risku samazināšanā. Tā kā ģimene ir pirmā vide, kas bērnā veido apziņu par savstarpējām attiecībām, spējas un prasmes iekļauties tādās organizētās aktivitātēs un komandā, kā PII kolektīvā. Ģimenes loma ir palīdzēt bērnam mācīties, kā risināt konfliktus, būt iejūtīgam, kā izturēties pret tiem, kas ir citādi. Vecākiem arī pašiem jābūt labam piemēram, jo bērni kopē vecākus (piemēram, kā vecāks sarunājas ar pārdevēju veikalā, kā uzvedas sastrēgumos, kā pauž savu neapmierinātību utt).

Programmas nodarbības balstās uz tādām cilvēciskajām vērtībā, kā iejūtība, tolerance, cieņa, rūpes un drosme, tādējādi programmas galvenais mērķis ir par šo tēmu izglītot vecākus, radot iemaņas bērnu audzināšanā un radot pozitīvas attiecības bērnu vidū.

Pirms mobinga nodarbību uzsākšanas Rīgas domes Labklājības departaments aptaujas veidā PII vecuma bērnu vecākus aicināja izteikt viedokļus par mobinga problēmu vienaudžu vidū. Vienprātīga bija vecāku pārliecība, ka par šo tēmu ir nepieciešama papildu izglītošana. Vecāki savos komentāros minēja, ka par šo tēmu jārunā gan ar vecākiem, gan bērniem un pedagogiem. Vecāki arī pauda viedokli, ka šī tēma aktuālāka ir tieši skolas vidē, tomēr speciālisti uzsver, ka mobings vēlākos gados jau uzskatāmas par sekām – bērna attīstība un attieksme pret apkārtējiem veidojas jau agrīni. Diemžēl tādas mobinga izpausmes, kā sišana, grūšana, apsaukāšanās, izstumšana un citas mobinga izpausmes vērojamas jau pirmsskolas vecumā, kas uzsākot skolas gaitas var tikai pastiprināties.

Vairāk informācijas: Līva Vītola, tālrunis 67105680, epasts: veseligsridzinieks@riga.lv

Foto: www.pratteln.ch