13.10.2014.

Lekcija “Spēja rast personisku līdzsvaru starp garīgu un bioloģisku dzīvošanu pensijas vecumā”

RD Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrību aicina apmeklēt psiholoģisko lekciju cikla „Personības attīstība un savstarpējās attiecības” lekciju:

Spēja rast personisku līdzsvaru starp garīgu un bioloģisku dzīvošanu pensijas vecumā.

Lekcija notiks 22 oktobrī no plkst. 18.00 līdz 21.00 „Opera Hotel & Spa” konferenču zālē (Raiņa bulvārī 33). Lai pieteiktos lekcijai, jāpiesakās elektroniski e-pastā Līvai Vītolai – liva.vitola@riga.lv vai pa tālruni 67105680.

Lekcijās pieredzējuši speciālisti – Ivars Gaidis, Sandis Ratnieks un Aina Poišaizskatīs tēmu par to, kā vecāka gadagājuma cilvēkiem būtu vēlams parūpēties par savu garīgo labsajūtu; kā izprast sevi, lai vecinātu savu garīgo, fizisko un arī sociālo labsajūtu. Kā rast sevī motivāciju, lai arī vecumdienās apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, dzīvot aktīvi un nezaudēt, bet uzlabot savas dzīves kvalitāti!

Gan vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan viņu tuviniekiem un sabiedrībai, nepieciešams veidot izpratni par vecāka gadagājuma cilvēku fiziskajām, psiholoģiskajām un garīgajām vajadzībām, jo šo cilvēku veselīga novecošana var sniegt mums nenovērtējamu bagātību – zināšanas, prasmes un neizmērojamu dzīves pieredzi.

Aina PoisaAina Poiša

Lekciju moderatore.

Sertificēta ģimenes psihoterapeite.

 

Ivars Geidis Ivars Gaidis

Psihologs un psihoterapeits.

Specializācija: pāru un ģimeņu terapija;  individuāla konsultēšana;  supervīzija un organizāciju konsultēšana.

Izglītība – sertifikāts sistēmiskajā supervīzijā, koučingā un organizāciju attīstībā

 

Sandis Ratnieks Sandis Ratnieks

Specializācija: pāru un ģimeņu terapija; individuāla konsultēšana; supervīzija un organizāciju konsultēšana; koučings.

Izglītība: sertifikāts sistēmiskajā supervīzijā, koučingā un organizāciju attīstībā; ģimenes terapijas pasniedzējs; ģimenes psihoterapeits; teoloģijas maģistrs.

 

 

 

Foto: www.columbian.com