13.10.2014.

Turpinās lekciju cikls „Personības attīstība un savstarpējās attiecības”

RD Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas Zilā krusta biedrību „Bāka” aicina apmeklēt psiholoģisko lekciju cikla „Personības attīstība un savstarpējās attiecības” oktobra lekcijas:

  • Jauniešu un pieaugušo efektīva komunikācija” (15.10.) un
  • Bērnu temperamenti un sadarbība ar pieaugušajiem” (29.10.)

 

Lai pieteiktos lekcijām, jāpiesakās Elīnai Rotbahai-Zarembai pa tālruni 26819509.

Lekcijas notiks no plkst. 18.00 līdz 21.00 „Opera Hotel & Spa” konferenču zālē (Raiņa bulvārī 33).

Šomēnes pieredzējuši speciālisti iedzīvotājiem sniegs ieskatu bērnu, jauniešu un pieaugušo savstarpējā sadarbībā un saskarsmē, kur īpaši svarīga ir izpratne par bērnu un jauniešu attīstības posmiem, kas dažādās situācijās un apstākļos nosaka viņu uzvedību un emocijas.

Lekcijā „Jauniešu un pieaugušo efektīva komunikācija” (15.oktobris) tiks izskatītas šādas tēmas:

  • Kā izprast jaunieti?
  • Kāpēc reizēm ir grūti aprunāties par lietām, kas man, kā pieaugušajam, šķiet svarīgas?
  • Kā veidot saskarsmi ar jaunieti “grūtās” situācijās?
  • Ko un kāpēc vajadzētu mainīt saskarsmē ar jaunieti?

Lekcijas ietvaros tiks analizētas jauniešu attīstības posmi un tos raksturojošās iezīmes, jo katru jaunieša attīstības posmu raksturo noteiktas vēlmes, un kādas attiecības ar pieaugušo jaunietis vēlas realizēt. Lai ar jaunieti veidotu efektīvu komunikāciju, pieaugušajam ir svarīgi šīs vēlmes izprast. Efektīvas komunikācijas veidošanā vienlīdz svarīgi izzināt, kāds ir paša jaunieša sevis skatījums un pašvērtējums. Bieži vien tas, kā pieaugušais saredz jaunieti, atšķiras no tā, kā pats jaunietis saredz sevi.

Lekcijā „Bērnu temperamenti un sadarbība ar pieaugušajiem” (29.oktobris) tiks izskatītas tēmas:

  • Kā veidojas bērna temperaments?
  • Kāpēc rodas konflikti “uz līdzenas” vietas?
  • Kā sadarboties ar bērnu, ņemot vērā viņa temperamentu?
  • Kā palīdzēt bērnam tikt ar sevi galā neikdienišķās situācijās?

Bērna temperamentam un uzvedībai ir cieša cēloņsakarību saistība. Temperaments nosaka bērna uzvedību un rīcību gan saskarsmē ar vienaudžiem, gan pieaugušajiem. Taču pieaugušais ne vienmēr atbilstoši interpretē un reaģē uz bērna uzvedību noteiktos apstākļos. Lekcijas ietvaros tiks analizētas deviņas temperamenta dimensijas un skaidrots, kā šīm dimensijām savstarpēji mijiedarbojoties, veidojas bērna sadarbības modelis ar pieaugušajiem.

Kopumā lekciju ciklā „Personības attīstība un savstarpējās attiecības” paredzētas 5 publiskās lekcijas, kuras lasīs un savās zināšanās dalīsies psihologi, kuriem ir ilggadēja pieredze darbā ar jauniešiem un pieaugušajiem dažādu problēmu un savstarpējo attiecību risināšanā.

Vairāk informācijas par lekciju ciklu un tēmām iespējams jautāt Elīnai Rotbahai-Zarembai pa tālruni 26819509, kā arīapmeklējot mājas lapu www.veseligsridzinieks.lv