19.05.2020.

Mainīta Covid-19 kontroles testu pieeja – vērtēs simptomātiku

No 18. maija ir mainīta pieeja, kā personām ar COVID-19 saslimšanu veic kontroles testus, lai varētu atgriezties ikdienas gaitās.Turpmāk lielāka nozīme būs simptomātikai un konkrētam dienu skaitam, kopš simptomu izzušanas. Tas nozīmē, ka nevajadzēs veikt divus atkārtotus testus ar negatīviem rezultātiem. Jaunākie pētījumi pierāda, ka pēc noteikta dienu skaita cilvēks būtībā vairs nav infekciozs citiem.
Jau sākotnēji Veselības ministrija (VM) balstījās uz Eiropas slimību profilakses un kontroles centra izdotajām rekomendācijām attiecībā uz COVID-19 pacientu izolācijas pārtraukšanu – bija nepieciešami divi secīgi negatīvi testa rezultāti. Balstoties uz jaunākajām rekomendācijām un pētījumiem, VM šo pieeju ir pārskatījusi. Tas ļaus sabalansēt COVID-19 izplatības riskus sabiedrībā un COVID-19 pacientu izolācijas radītās sekas uz tautsaimniecību un sabiedrību kopumā, kā arī slogu veselības sektoram.
Pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem, kas atklāj, ka COVID-19 pacients 21. saslimšanas dienā, ja simptomi ir izzuduši, nerada būtisku inficēšanās risku un izolācija ir pārtraucama, pieņemts lēmums mainīt pieeju no visu pacientu testēšanas uz pieeju, kas balstās slimības simptomu novērtēšanā. Vienlaikus Latvija joprojām ievēros lielāku piesardzību. Līdz ar to COVID-19 pacienti ar ārsta lēmumu stingro izolāciju varēs pārtraukt, neveicot kontroles testus:
14. dienā, ja jau sākotnēji nebūs bijuši slimības simptomi;
21. dienā, ja vismaz 7 dienas nav bijuši slimības simptomi;.
Šajos gadījumos gala lēmumu pieņem ārsts un pacientam tiks izsniegts apliecinājums, ka stingro izolāciju var pārtraukt. Vienlaikus, ja pacientam simptomi saglabājas ilgāk, ārsts šo izziņu varēs izsniegt personai tad, kad vismaz 7 dienas simptomi būs izzuduši. Līdz tam personai jābūt stingrā izolācijā mājās.
Vienlaikus, lai samazinātu jebkādus riskus, ilgāk darbā nevarēs atgriezties ārstniecības personas, sociālās aprūpes centru darbinieki kā arī izglītības iestāžu darbinieki, kas strādā tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem. Viņi pārtraukt stingo izolāciju varēs pēc tādas pašas shēmas kā citi, bet darbā atgriezties nedēļu vēlāk. Ja nav bijuši slimības simptomi minētās personas darba pienākumu veikšanu varēs uzsākt – 21. dienā, ja būs COVID-19 simptomi, tad pie darba pienākumu veikšanas varēs atgriezties ne ātrāk kā pēc 28 dienām, ja vismaz 7 dienas nebūs bijuši slimības simptomi. Līdz tam brīdim tiks saglabāta atvērta darbnespējas lapa.
Turpmāk kontroles testus veiks, ja persona ikdienas gaitās vai darbā vēlēsies atgriezties ātrāk. Tādā gadījumā testu var veikt ne ātrāk kā 14. dienā pēc slimības simptomu parādīšanās, ja vismaz 7 dienas simptomi jau ir izzuduši. Tāpat kā līdz šim, izolācijas pārtraukšanai, būs nepieciešami divi secīgi negatīvi COVID-19 testēšanas rezultāti un uz testu nosūtīs ģimenes ārsts. Ja pirmais kontroles tests būs pozitīvs jeb uzrādīs vīrusa klātbūtni, atkārtotu valsts apmaksātu COVID-19 kontroles testēšanu neveiks, bet ieteiks gaidīt līdz noteiktajai dienai, kad stingro izolāciju var pārtraukt vai darba pienākumus var uzsākt bez kontroles testu veikšanas.
VM aicina pacientus, kuri šobrīd ir stingrajā izolācijā mājās, bet pēc jaunās pieejas var atgriezties ikdienas gaitās, sazināsies ar savu ģimenes ārstu.