07.04.2020.

Pareiza individuālā aizsardzības līdzekļa – vienreizlietojamo cimdu izmantošana

Viens no efektīvākajiem profilakses pasākumiem, lai pēc iespējas vairāk sevi un citus pasargātu no inficēšanās ar Covid-19, ir individuālo aizsardzības līdzekļu pareiza lietošana – tie spēs nodrošināt aizsardzību tikai tad, ja tiks izmantoti un utilizēti pareizi.

Šajā video parādīta instrukcija – kā soli pa solim pareizi uzvilkt un novilkt vienreizlietojamos cimdus, izmantojot “knābja” metodi, kas var noderēt arī iedzīvotājiem, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Video redzamā instrukcija soli pa solim zemāk norādīta arī latviešu valodā.

  1. Novelciet no rokām visas rotas;
  2. Izvēlieties jūsu rokas izmēram atbilstošus cimdus;
  3. Ar vienas cimdotās rokas rādītājpirkstu un īkšķi saspiediet un pavelciet uz augšu otras rokas cimda pamatni;

4. Pēc tam ar vidējo pirkstu pavelciet uz āru cimda iekšpusi;

5. Izvērsiet cimda iekšpusi uz āru – pāri pirkstiem un īkšķi tā, lai veidotos “knābis”;

6. Ar šo “knābi” pavelciet otras rokas cimda pamatni pie rokas locītavas un novelciet cimdu, izvēršot cimda iekšpusi uz āru. Uzreiz izmetiet to piemērotā atkritumu tvertnē;

7. Ar necimdotās rokas rādītājpirkstu pavelciet otras rokas cimdu pie pamatnes un, tāpat izvērstu uz āru, izmetiet piemērotā atkritumu tvertnē;

8. Pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas vienmēr nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni!

 


Atgādinām, ka ārkārtas situācijas laikā iedzīvotāju atbildīga rīcība ar mājsaimniecības atkritumiem ir ļoti būtiska. Lai novērstu vīrusa izplatību,  jāievēro īpaši papildu piesardzības pasākumi. Mājsaimniecībās, kurās jāievēro karantīna, atkritumi, ko veido arī individuālie aizsardzības līdzekļi (cimdi, maskas), jāievieto dubultmaisā jeb divos aizsietos maisos. Šis  maiss ir jāievieto konteinerā, kas paredzēts nešķirotajiem atkritumiem. To nekādā gadījumā nedrīkst atstāt konteinerim blakus vai ievietot dalītās vākšanas konteinerā. Rokas pēc atkritumu izmešanas rūpīgi jāapstrādā ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Vairāk informācijas iedzīvotājiem par ieteikumiem drošai rīcībai ar sadzīves atkritumiem un papildu piesardzību Covid-19 riska mazināšanai – aicinām lasīt ŠEIT.