07.05.2024.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju

 

Īstenojot Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” apstiprināto projektu “Integrēti pakalpojumi sociālā riska jauniešiem Ziemeļvalstīs”  (PVM ID APS1376), septiņi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta darbinieki un Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra pārstāvis laika periodā no 18.03.2024. līdz 21.03.2024. devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Stokholmas pašvaldību Zviedrijā.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības delegācija Stokholmā tikās ar Sociālo lietu departamenta pārstāvjiem, kuri sniedza ieskatu Stokholmas sociālās politikas plānošanā, izmantojot datos un pētījumos balstītas metodes, kā arī prezentēja darbu par atkarību izraisošo vielu un procesu prevenci. Stokholmas Sociālo lietu departamenta pārstāvji delegāciju iepazīstināja ar Jauniešu centra darbības principiem un radīja iespēju apmeklēt šādu Jauniešu centru, iepazīstināja ar darbu ar ielu jauniešiem un ielu darbinieku funkcijām, uzdevumiem, darbības principiem, kā arī ar šī Jauniešu centra darba uzdevumiem (t.sk. psihologa konsultācijas un terapija), informējot, ka tāda veida Jauniešu centri izplatīti visā Stokholmā. Jāmin, ka 2023.gadā Stokholma ir izstrādājusi vadlīnijas ielu darbiniekiem un tās sniedz detalizētu pārskatu par šo darbinieku pienākumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros tika apmeklēta arī zemsliekšņa veselības aprūpes un veicināšanas organizācija, kurā jauniešiem no 14 līdz 25 gadiem iespējams saņemt psihoemocionālu atbalstu, ginekologa konsultācijas, vecmāšu konsultācijas un saņemt visu nepieciešamo informāciju par seksuāli reproduktīvo veselību. Kopumā Stokholmā ir 11 šādi centri, no kuriem lielākie atrodas pie slimnīcām. Jāmin, ka šo centru darbība ir uzsākta 1960.gados un ir būtiski ietekmējusi STI un abortu, nevēlamu agrīnu grūtniecību izplatību Zviedrijā.

Delegācija viesojās organizācijā “Future of Stockholm” (“Stokholmas nākotne”), kuras darbība tiešā veidā ir saistīta ar Sociālo pakalpojumu un atbalsta izveidošanu pilsētā. Tāpat delegācijai tika sniegta prezentācija par Terapetisku metodi – “BSFT” (Brief Strategic Family Therapy), kuru Stokholma, iegādājoties licenci, ir pārņēmusi no ASV pilsētas Maiami un ir vienīgā pilsēta Eiropā, kas šādu terapijas metodi izmanto. Tā tiek uzskatīta par labo praksi,  kas sevī ietver pašas metodes apmācības un supervīzijas. Metode piemērota bērniem un jauniešiem, kā arī viņu ģimenēm, lai sekmētu bērna emocionālo audzināšanu  – gan atgriežoties no rehabilitācijas iestādes, gan no īslaicīgas prombūtnes no ģimenes.

Viesojoties “Apkaimes Bērnu un Jauniešu centrā”, vienā no Stokholmas sociāli mazaizsargātākajiem pilsētas rajoniem – Rågsved, Enskede-Årsta-Vantör rajonā, delegācijai bija iespēja tikties ar ielu darba organizētājiem un veicējiem, jaunatnes centra vadītājiem un darbiniekiem, kas tiešā veidā plāno un organizē pakalpojumus iedzīvotājiem.

Pieredze apmaiņas brauciena ietvaros delegācija tikās arī ar nevalstisko organizāciju “1000 iespējas”, kuras darbības mērķis ir sniegt psihoemocionālu atbalstu un informāciju sievietēm, kuras cieš no jebkāda veida vardarbības. Centram ir sadarbības līgums ar Stokholmas pašvaldību, tas darbojas arī citās Zviedrijas pilsētās. Organizācija plāno un īsteno arī izglītojošas sabiedrisko mediju kampaņas par vardarbības atpazīšanu, palīdzības sniegšanas iespējām un profilaksi.

Zviedrija un tās galvaspilsēta Stokholma tradicionāli ir starp Eiropas inovatīvākajām pilsētām jaunu labklājības (sociālu un sabiedrības veselības, veselības aprūpes) politikas izstrādē un pakalpojumu izveidošanā un īstenošanā. Zviedrijas pieredze sniedz neatsveramu ietekmi uz sabiedrības veselības politikas plānošanu visā Eiropā, t.sk. Latvijā, tādēļ pieredzes apmaiņa un zināšanu dalīšanās ar Stokholmas pārstāvjiem, kuri ir tieši saistīti ar šo pakalpojumu radīšanu, sniedza ne tikai ieskatu labās prakses īstenošanas pamatprincipos, bet arī iedvesmoja jaunām idejām un perspektīvām Rīgas valstspilsētas pašvaldībai.

Informāciju sagatavoja: Laura van Rosuma, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Projektu koordinācijas nodaļas galvenā speciāliste – eksperte, tālr. 67037114