22.05.2018.

Praktiskās nodarbības vīriešiem

2018.gada aprīlī Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Vairāk iespēju!” ((PVS ID 3684) “MUCH MORE” (CB 694)) ietvaros tika uzsāktas veselīga uztura, sporta un mūzikas terapijas nodarbības projekta mērķa grupai, kas tiks īstenotas līdz 2019. gada aprīlim. Nodarbības tiek īstenotas sadarbībā ar divām sociālās rehabilitācijas institūcijām – SRC “Ratnieki” (Biedrība “Integrācija sabiedrībai”) un nodibinājumā “Nova Vita.”

Projekta plānošanas stadijā, domājot par iespējamajām praktiskajām aktivitātēm mērķa grupai (vīrieši ar alkohola atkarību pagātnē), tika aptaujāti sociālo rehabilitācijas iestāžu klienti un, balstoties uz mērķa grupas atbildēm, tika izvēlēti trīs atšķirīgi nodarbību veidi, kuru mērķis ir paplašināt vīriešu prasmes un iemaņas un radīt jaunas intereses, kas veicinātu turpmāko integrāciju sabiedrībā.

Uzsākoties praktiskajām nodarbībām gan paši dalībnieki, gan nodarbību vadītāji neslēpa savu satraukumu par to, kā viss notiks, vai izdosies realizēt iecerēto, vai spēs tikt galā ar paredzētiem uzdevumiem.  Taču pirmo mēnešu rezultāti ir iepriecinoši. Kopā aprīlī, maijā un jūnijā ir notikušas jau 27 nodarbības un gan nodarbību vadītāji, gan paši dalībnieki atzinuši, ka nodarbības sniedz daudz pozitīvu emociju un jaunu atklāsmju, palīdzot abām iesaistītajām pusēm apzināties  savas stiprās un vājās puses, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas.

Mākslas terapijas nodarbībās dalībniekiem patīk izmantoto instrumentu dažādība, iespēja improvizēt un  “caur mākslu” atklāt pašiem sevi. Fizisko aktivitāšu nodarbības dalībnieki uztver kā iespēju uzturēt sevi labā fiziskā formā un ir pateicīgi par sniegto iespēju nodarboties ar sportiskām aktivitātēm trenera uzraudzībā. Vislielāko sajūsmu izraisa veselīga uztura nodarbības, par kurām dalībnieki saka, ka “varēja būt biežāk” un lūdz vadītājiem iemācīt pagatavot arvien jaunus un dažādus ēdienus.

Dalībnieku intereses un prasmes ir atšķirīgas, taču vairums atzīst, ka nodarbībās visvairāk patīk tas, ka to vadītāji nelasa lekcijas, bet ļauj cilvēkiem pašiem praktiski darboties un veikt uzdevumus, kas ir saprotami un izpildāmi. Katrai iesaistītajai pusei prieku sagādā apziņa, ka pēc katras nodarbības ir redzami mazi, bet nozīmīgi personīgie sasniegumi – pagatavotais ēdiens,  pareizi izpildītais vingrinājums, sevis pārvarēšana, savu emociju apzināšanās u.c., kas kalpo kā iekšējais motivators mainīt savu līdzšinēju dzīvesveidu un pasaules uztveri.

Praktiskās nodarbības tiks īstenotas līdz 2019. gada aprīlim.