27.06.2015.

Uzsākts projekts „Dzīvosim veselīgi un droši”

Šovasar Rīgā uzsākts projekts “Dzīvosim veselīgi un droši”, lai veicinātu plaša iedzīvotāju loka (darbspējas vecuma iedzīvotāju, vecāku un bērnu) prasmju uzlabošanos par veselību un to ietekmējošiem faktoriem,

kā arī veicinātu izpratni par dažādiem drošības jautājumiem, veselīgu un sabalansētu uzturu, higiēnu, atkarības vielām un traumatisma profilakses nepieciešamību.

Projekta īstenošanas termiņš ir no šā gada 11.jūnija līdz 15.septembrim, un to īsteno biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts” Rīgas domes Labklājības departamenta kārtējās gada budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” ietvaros (projekta līguma Nr.DL-15-172-lī).

Projekta ietvaros plānots organizēt bezmaksas apmācību ciklu par šādām tēmām:

  • Sabalansēta un pilnvērtīga uztura pamatprincipi
  • Higiēna
  • Zobu un mutes veselība
  • Atkarības vielas
  • Fiziskās aktivitātes
  • Bērnu traumatisms

Nākamā lekcija “Higiēna” notiks 2.jūlijā krīzes centrā „Burtnieks” (Rīgā, Burtnieka ielā 37, 5 stāva konferenču telpā) plkst .17.00 – 20.00.

Aicināts ikviens rīdzinieks!

Lekcijas ietvaros visiem interesentiem tiks skaidrota personīgās higiēnas nozīme, un uzmanība tiks pievērsta arī dažādām slimībām, kuras var rasties, neievērojot higiēnas normas personīgās un sadzīves situācijās.

Praktiskās nodarbības ietvaros projekta dalībniekiem tiks rādīta izglītojoša filma par higiēnas nozīmību globālās sabiedrības veselības veicināšanā.

Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 67436672, vai rakstot uz e-pastu lskburtnieks@redcross.lv līdz 01.07.2015. pl.12.00

NĀKAMĀS LEKCIJAS NOTIKS:

14.jūlijā – “Zobu un mutes higiēna” (lekciju un praktisko nodarbību vadīs zobārsts, pastāstot par pareizu zobu kopšanu pieaugušajiem un bērniem; pareizu zobu sukas un pastas izvēli, par uztura ietekmi uz veselību un citiem jautājumiem).

28.jūlijā – “Atkarības vielas” (psihoaktīvo vielu iedalījums, lietošanas pazīmes un sekas, kā arī grupu darbs un diskusijas, kā identificēt atkarību vielu lietošanu savu tuvinieku vidū).

4.augustā – “Fiziskās aktivitātes” (fizisko aktivitāšu nozīmība un ietekme uz veselības stāvokli. Praktiski vingrinājumu veidi, bet bērniem – tiks organizētas stafetes).

18.augustā – “Bērnu traumatisms” (bērnu traumatisma riski un veidi, kā arī ieteikumi drošas vides izveidei mājās; drošību atpūtas laikā, auto un citās vietās).


 Rīgas domes Labklājības departamenta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām” līdzfinansējuma apjoms, ko LSK saņems projekta īstenošanai, ir 852,43 EUR

Foto: www.inc.com