19.05.2016.

9.jūnijā – “VITALITĀTE 55+”. Bezmaksas lekciju kurss pirmspensijas vecuma rīdziniekiem

Kā veiksmīgāk pielāgoties sociālajām, emocionālajām un veselības stāvokļa izmaiņām pirmspensijas vecumā, lai spētu saglabāt labu pašsajūtu un dzīves kvalitāti?

Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem lekciju kurss ir bezmaksas!

Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes varēs gūt lekciju ciklā “Vitalitāte+55”, ko rīdziniekiem organizē Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays”.

Lekciju tēmas:

9. jūnijā – “Veselības saglabāšana, pašpalīdzības iespējas depresijas gadījumā un atkarību profilaksē”

Lekcijas dalībnieki būs aicināti arī aktīvi uzdot savus jautājumus un piedalīties diskusijā!

Lekcijas notiks 9. jūnijā no plkst. 18:00 līdz 20:00,

Rīgā, Skolas ielā 11, viesnīcas „Art Hotel  Laine” telpās – semināru zālē 4.stāvā.

Lekciju vadīs sertificēta psihoterapeite B. Griškeviča un psiholoģe S. Knipše.

Lekcijas dalībnieki būs aicināti arī aktīvi uzdot savus jautājumus un piedalīties diskusijā.

Lai apmeklētu lekciju, sava dalība iepriekš jāpiesaka pa tālruni 28275992 (I. Krūmiņa, lekciju koordinatore) vai e-pastā: konsultanti.psihologi@gmail.com.

Pirmspensijas vecums cilvēka dzīvē ir laiks, ko var uzskatīt par cilvēka brieduma gadiem, bet iegūtās zināšanas, pieredzi, kā arī līdz šim izkopto dzīvesveidu, var vērtēt kā sava līdzšinējā darba augļus. Mūsdienu pasaules kārtībā liela nozīme tiek piešķirta profesionālai karjeras attīstībai un materiālām vērtībām kā sasniegumu skalai, turklāt šodienas ekonomiski svārstīgajā un tehniski attīstītajā darba ikdienā nepieciešamas spējas un prasmes ātri pārkārtoties, būt gataviem mainīt uzskatus, profesionālās vajadzības vai mērķus. Tādēļ mūsu ikdiena saistās gan ar sava līdz šim sasniegtā novērtējumu, gan nemitīgām pārmaiņām, kam mums jāpielāgojas, jāpapildina savas zināšanas un nemitīgi jāattīstās. Bet tas ne katram padodas viegli – neizbēgamajā novecošanās procesā liela daļa cilvēku izjūt grūtības iekļauties gan sociālās vides dzīvē, gan profesionālajā darba vidē.

Pirmspensijas vecumā tas vistiešākajā mērā saistās gan ar kognitīvo spēju, gan sociālo un fizioloģisko funkcionēšanu.

 

Informāciju sagatavoja RD Labklājības departamenta Apmācību un informācijas sektora galvenā speciāliste Evita Hatilova

Foto: www.huffingtonporst.com