21.04.2017.

Rīgas domē notiks konference par sabiedrības veselības politikas ieviešanu praksē

Šā gada 24.aprīlī Rīgas domes plenārsēžu zālē (Rātslaukumā 1) no plkst. 10:00 līdz 15:00 notiks starptautiska augsta līmeņa konference “Veselība visās politikās – sabiedrības veselības politikas īstenošana praksē”, ko rīko Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi un Rīgas domes Labklājības departamentu, kā arī atbalsta Eiropas komisija un Pasaules Veselības organizācija (PVO).

Konferenci atklās Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, un  uzstāsies arī lielākā Eiropas sabiedrības veselības veicināšanas sadarbības tīkla EuroHealthNet Vecākais politikas plānošanas konsultants Klaivs Nīdls (Clive Needle), Baltijas reģiona veselīgo pilsētu asociācijas, Krievijas veselīgo pilsētu asociācijas “Veselīgas pilsētas, rajoni un ciemi”, Baltkrievijas veselīgo pilsētu pārstāvji, kā arī Rīgas domes departamentu speciālisti un sadarbības partneri.

Konferences laikā tiks parakstīts nodomu protokols par veselību veicinoša tūrisma attīstību.

 

Konferences mērķis ir atspoguļot Rīgas pilsētas pašvaldības progresu un izaicinājumus ceļā uz sociāli aktīvu un veselīgu sabiedrību, un aicināti uzstāties dažādu nozaru un jomu pārstāvji, kuri prezentēs savu ieguldījumu un izaicinājumus augstāk minēto mērķu sasniegšanā.

2012.gadā pieņēma Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģiju, kas deva politisku pamatu un atbalstu “veselība visās politikās” ieviešanai pašvaldībā. Kopš Stratēģijas ieviešanas ir pagājuši 5 gadi, kuros Rīgas pilsēta ir kļuvusi par PVO Eiropas Veselīgo pilsētu partneri, īstenojusi starpsektorālu sadarbību un aktivitātes iedzīvotāju veselības uzlabošanai. Apzinoties, ka veselība ir noteicošais faktors iedzīvotāju labklājībai un pamats katras pilsētas attīstībai, Rīgas pilsētā tiek īstenots “veselība visās politikās” princips .

Konferences laikā tiks prezentēts projekts “Rīgas iniciatīva”, kas balstās uz PVO Veselīgo pilsētu tīkla ideju „Veselība un tūrisms”  un paredz sadarbību starp kaimiņos esošajām tīkla pilsētām veselīga tūrisma un citās jomās, kas veicina sabiedrības veselību un veselīgu pilsētas attīstību.

Pārstāvji no Rīgas pašvaldības iepazīstinās ar veiksmīgo Rīgas pieredzi, īstenojot sabiedrības veselības politiku praksē, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju veselību, starpsektoru sadarbību un veicinot pilsētas attīstību.

Dalība konferencē – tikai iepriekš reģistrētiem dalībniekiem.

Piedāvājam iepazīties ar konferences programmu (divas lpp.):

Veseliba visas politikas_programmas projekts_LV

 

Konferences dalībnieku prezentācijas šeit.

 

 

Fotogrāfijas no konferences pievienotajā galerijā.

« gada 2 »