10.04.2017.

Noslēdzies pētījums par atkarību izraisošu vielu lietošanu jauniešu vidū

Rīgas domes Labklājības departaments 2017.gada 7.aprīlī, atzīmējot Pasaules veselības dienu, prezentēja pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 6.posmu.
Pētījumā, kas tika veikts 2016.gada oktobrī un novembrī, tika noskaidrots tabakas, alkohola, nelegālo atkarību izraisošo vielu un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas līmenis jauniešu vidū, kā arī faktori, kas jauniešus pamudina vai attur no vielu lietošanas uzsākšanas un regulāras lietošanas.
Jauniešu prasmi atteikties no atkarību izraisošām vielām ietekmē gan personības raksturojums un pašvērtējums, gan draugu un vecāku ietekme, kā arī garīgā veselība.
Neskatoties uz to, ka vairums jauniešu (76%) aptaujā atzīst, ka ar sevi ir apmierināti, liela daļa regulāri lieto dažādas atkarību izraisošas vielas. Piemēram, 11% jauniešu ikdienā smēķē cigaretes, savukārt elektroniskās cigaretes katru dienu lieto 9%. Pēdējā mēneša laikā alkoholu vismaz vienreiz lietojuši 38%. Tāpat ievērojama daļa jauniešu dzīvē kaut reizi ir mēģinājuši dažādas narkotiskās vielas – marihuānu (16%), bezrecepšu miega zāles vai trankvilizatorus (12%), augu valsts maisījumus (7%). Jaunieši, kuri ir pamēģinājuši vai lieto kādas no atkarību izraisošam vielām, biežāk nonāk depresīvās situācijās. Aptaujas rezultāti ļauj izdarīt pieņēmumu, ka nelegālo atkarības vielu lietošana ir lielā mērā saistīta tieši ar jauniešu emocionālu nestabilitāti, pārdzīvojumiem un krīzēm kā līdzeklis emocionālās spriedzes mazināšanai.
Jautājumos par jauniešu emocionālo stāvokli aptaujā noskaidrots, ka 25% jaunieši bieži izjutuši skumjas un intereses trūkumu kaut ko darīt, 18% nervozitāti un grūtības aizmigt, 17% saspringumu. Salīdzinoši visretāk atzīmētais psiholoģiskā diskomforta stāvoklis ir domas par pašnāvību – to izjutuši vien 5% aptaujāto. Atkarību izraisošo vielu lietošanas riska grupu pārstāvji biežāk ir piedzīvojuši dažādus emocionāli satraucošus pārdzīvojumus nekā pārējie jaunieši – gan attiecībās ar vienaudžiem, gan pedagogiem kā arī vecākiem.
Ar pilnu pētījumu ir iespējams iepazīties mājas lapā https://www.veseligsridzinieks.lv/rigas-domes-labklajibas-departamenta-veiktie-petijumi/.

Foto no smscentral.com.au