03.10.2014.

Rīgas Dzemdību nams saņēmis Kvalitātes balvu

Rīgas dzemdību nams var lepoties ar to, ka jau otro gadu pēc kārtas ir saņēmis Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvu, kas iegūta nominācijā “Dzemdību nodaļa”. Balvas kopumā piecās dažādās nominācijās var iegūt tās Latvijas ārstniecības iestādes, kuras brīvprātīgi piesaka savu organizāciju darbības izvērtējumam pēc starptautiski atzītiem veselības aprūpes organizāciju kvalitātes vadības sistēmu kritērijiem.

Kvalitātes balvas tika pasniegtas piecās nominācijās – “Internā profila nodaļa”, “Ķirurģiskā profila nodaļa”, “Dzemdību nodaļa”, “Psihiatriskā profila nodaļa” un “Veselības centrs”.

Šogad savu dalību pieteica un kvalitātes sistēmas vērtēšanā piedalījās arī RP Rīgas 1.slimnīca un SIA “Rīgas veselības centrs”.

Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas ir iniciatīva, kuras nolūks ir veicināt visaptveroša veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības vadības modeļa ieviešanu ārstniecības iestādēs, lai sekmētu sniegto ārstniecības pakalpojumu drošības un kvalitātes uzlabošanu, ieviešot labāko praksi, nostiprinātu klientu uzticēšanos ārstniecības iestādēm un sekmētu sabiedrības līdzekļu racionālu un izmaksu efektīvu izlietojumu sabiedrības veselības mērķu realizācijai.

Kā uzsver Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas valdes priekšsēdētāja Daiga Behmane, “Šādas balvas pasniegšana Latvijā ir unikāla, jo veselības aprūpes iestādes brīvprātīgi piesakās atklāti runāt par kvalitāti savā organizācijā, dalīties pieredzē ar citām organizācijām un atklāt kvalitātes sistēmu ārējam novērtējumam. Vienlaikus tās apzinās, ka jebkura sistēma ir pārveidojama un kvalitātes vadība ir nepārtraukts pilnveidošanas process”.