12.10.2015.

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienests nodrošina:

1.   Ambulatoro ārstniecību

2.   Stacionāro ārstniecību

3.   Ekspertīzes

Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja ir dr. Astrīda Stirna: 67080222

Narkoloģiskās palīdzības dienesta struktūrvienības:

1. Ambulatorā nodaļa un stacionārs, Rīgā Tvaika ielā 2, reģistratūras tālr. 67080193, darba laiki: darbdienās no 8:00 -18:00. Uzņemšanas nodaļas tālr. 67080142. Akūtais bloks ar intensīvo terapiju (detoksikācija)  – tālr. 67080186

2. Ambulatorais narkologs, Rīgā Ļermontova ielā 1, ambulatorajā centrā „Pārdaugava”ārsta – narkologa tālrunis 67715144, darba laiki: darbadienās 8:00 – 18:00.

3. Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa (ANPREN), Rīgā Aptiekas ielā 7/9. http://www.rpnc.lv/narkologiska-palidziba

Ekspertīzes

Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļa (ANPREN) veic medicīniskās pārbaudes pēc nosūtījuma no darba devēja, policijas, tiesas, kā arī pēc privātpersonas iesnieguma.

ANPREN atrodas Rīgā Aptiekas ielā 7/9, LV-1005. Ekspertīzes nodaļa strādā visu diennakti.

Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas vadītāja ir Ira Aleksandrjana

Ekspertīzes nodaļas tālrunis: 67388029

Ķīmiski –  toksikoloģiskās laboratorijas tālrunis: 67388022

Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes veic sertificēti narkologi.

Ekspertīzes laikā rezultātu iegūšanai laboratoriski izmeklē personas izelpoto gaisu un bioloģiskos materiālus: asinis, urīnu, siekalas, kā arī nomazgājumus no rokām un mutes.