07.01.2016.

Vecrīgā atklāts daudzfunkcionāls dienas centrs „Svētās Ģimenes Māja”

2016.gada 6. janvārī Vecrīgā, Klostera ielā 5/7, iepretim Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcai, svinīgi atvērts Rīgas pilsētas pašvaldības finansēts daudzfunkcionālais dienas centrs “Svētā Ģimenes Māja”.

Sociālo pakalpojumu nodrošinās biedrība “Svētās Ģimenes māja”.

Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs „Svētās Ģimenes Māja” sniegs rīdziniekiem pakalpojumus, kura ietvaros tiks nodrošināts atbalsts un izglītošana ģimenēm ar mērķi – stiprināt ģimeniskās vērtības, veicināt ģimeņu stabilitāti, mazināt ģimeņu šķiršanās risku un bērnu nokļūšanas ārpusģimenes aprūpē. Dienas centrā notiks konsultācijas, lekcijas un citi pasākumi gan senioriem, gan ģimenēm ar bērniem, saderinātiem, laulātiem pāriem, cilvēkiem ar invaliditāti. Tiks nodrošināta iespēja saņemt profesionālu sociālo darbinieku, pastorālo konsultantu, laulību konsultantu, psihologu un citu speciālistu konsultācijas. Būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.

Informāciju var saņemt arī, zvanot pa tālruni: 29446400 vai rakstot uz e-pastu: info@gimenesmaja.com.


Dienas centri ir pakalpojums, kas rada iespēju personai attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centrs palīdz cilvēkiem veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu, mudina iesaistīties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. Klienti lielā mērā ir aicināti veidot aktivitāšu saturu paši, viņi piedalās to organizēšanā un apzina citus, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts. Iespēja piedalīties dienas centa aktivitātēs ir jebkurai pilngadīgai personai, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji (t. sk. personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, personas ar invaliditāti, personas, kuras nav nodarbinātas, kā arī citas pilngadīgas personas). Dienas centrs darbojas pēc brīvā apmeklējuma principa, un nav nepieciešams Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums.

Dienas centra pakalpojuma ietvaros tiek organizētās individuālās un grupu nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai/attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā), informatīvi-izglītojošie pasākumi (lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.). Dienas centra klientiem pieejamas sociālā darbinieka un citu speciālistu (piemēram, psihologa, fizioterapeita u.c.) konsultācijas, kā arī tiek sniegti atbalsta pakalpojumi tuviniekiem (konsultācijas, atbalsta, izglītojošās grupas u.c.). Tāpat vairākos dienas centros tiek attīstīta sadarbība un atbalsta sniegšana kopienas nevalstiskajām organizācijām (iespēju robežās nodrošināta iespēja izmantot dienas centru telpas u.tml.). Sadarbībā ar Rīgas centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkām notiek daudz interesantu tikšanos ar rakstniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem, sabiedrībā zināmiem un iemīļotiem cilvēkiem.


2016. gadā Rīgā darbojās 14 dienas centri, t.sk. 7 Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienības un 7 līgumorganizāciju iestādes.

Rīgas Sociālā dienesta dienas centri : „Ķengarags”; „Ābeļzars”; „Kamene”; „Ābeļzieds”; „Rīdzene”; „Vecmīlgrāvis”; „Kastanis”.

Līgumorganizāciju dienas centri: Latvijas Neredzīgo biedrības „Strazdumuižas rehabilitācijas dienas centrs” „Strazdumuižas dienas centrs” ; Biedrības „Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas „Aspazija”” dienas centrs „Aspazija”; Nodibinājuma „Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas Diakonijas centrs” daudzfunkcionālais dienas centrs „Paaudzes” un dienas centrs „Mēs” ;Biedrības „Rīgas aktīvo senioru alianses” dienas centrs „RASA”; SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” DC „Rītausma” un jaunatvērtais dienas centrs biedrība “Svētās Ģimenes māja”. Dienas centra pakalpojumus gadā izmanto aptuveni 4000 rīdzinieki.

Vairāk informācijas par dienas centru darbu, nodarbību grafiku RD Labklājības departamenta mājas lapā sadaļā Rīgas Sociālais dienests /Dienas centri.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tel.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv

Foto: www.utahvalleyfamilysupport.org