30.06.2022.

Ekskursijas senioriem – ar COVID-19 sertifikātiem

Pēdējās dienās Rīgas domes Labklājības departamenta darbinieki ir saņēmuši vairāku senioru  zvanus un e-pastus ar lūgumu izskaidrot, kādēļ ESF projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” organizētajās bezmaksas ekskursijās senioriem tiek lūgts uzrādīt derīgu sadarbspējīgu  COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Informējam, ka plānojot un organizējot ekskursijas senioriem, tiek ņemta vērā COVID-19 infekcijas izplatības statistika valstī un tiek ievērots princips, kas nosaka pēc iespējas mazāku veselības apdraudējumu mūsu ekskursiju dalībniekiem.  Visi ieteikumi un piesardzības pasākumi tiek plānoti saskaņā ar valstī vadošo sabiedrības veselības institūciju – Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra – rekomendācijām.

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati, situācija Latvijā ar COVID-19 ar saslimstību joprojām nav stabila – 2022.gada 28.jūnijā tie bija 824 saslimšanas gadījumi, 2022.gada 29.jūnijā – 617 (https://covid19.gov.lv/aktualitates) un joprojām augsta saslimstības izplatība  vērojama tieši senioru vidū.

Norādām, ka arī 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4.apakšpunkts nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs var noteikt papildus drošības noteikumus, ja viņa ieskatā pastāv risks pakalpojuma saņēmējiem un ir nepieciešams nodrošināt pakalpojuma drošību.

Līdz ar to,  izvērtējot ekskursiju dalībnieku inficēšanās riskus  un ar to saistītos draudus sabiedrības veselībai  un ņemot vērā sabiedrības veselības speciālistu rekomendācijas un ieteikumus, Rīgas domes Labklājības departaments ESF projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros ir pieņēmis lēmumu ekskursiju dalībnieku grupās iekļaut personas, kuras var uzrādīt derīgu sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ekskursijas norises laikā sekot epidemioloģiskās drošības protokolam, nodrošinot distancēšanos, sejas masku lietošanu, higiēnas prasību ievērošanu u.c. nosacījumus.

Pirms ekskursijas apmeklējuma aicinām visus dalībniekus pārbaudīt sava COVID-19 sertifikāta derīguma termiņu, kā arī pārliecināties vai mobilajā tālrunī vai izdrukā ir pēdējā aktuālo sertifikāta versija. Informējam, ka pasākumu organizatoru uzdevums ir pārbaudīt sertifikātu derīguma termiņu, izmantojot Digitālais Covid-19 sertifikāts (covid19sertifikats.lv) oficiālajā mājaslapā  noteikto sertifikātu verifikācijas metodi vai izmantojot mobilo aplikāciju Covid19Verify. Tomēr, ja ir radušās tehniskas problēmas ar sertifikātu, aicinām sazināties ar Nacionālo veselības dienestu un noskaidrot savu sertifikāta statusu: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/uzzinas-par-digitalo-covid-19-sertifikatu. Ekskursiju vadītājs neatbild par dalībnieku sertifikātu tehniskajām kļūmēm, ja ekskursijas dienā, izmantojot oficiālo verifikācijas metodi, sertifikāts tiks uzrādīts kā nederīgs, iespēja piedalīties ekskursijā tiks liegta.