24.08.2016.

Rīdzinieki tiek aicināti apmeklēt publisko lekciju ciklu par psihoemocionālo veselību

Kā saglabāt sevī harmoniju,  kā pieņemt notikumus un noturēt  savu un līdzcilvēku psihoemocionālo  veselību steigas pilnajā ikdienā, savstarpējās attiecībās, bērnu audzināšanā, karjeras veidošanā un pasaules notikumu virpulī? Rast atbildi uz šiem jautājumiem palīdzēs publisko lekciju cikls, ko Rīgas domes Labklājības departaments organizē sadarbībā ar ģimenes psihoterapeiti Ainu Poišu.

2016.gadā Labklājības departaments, balstoties uz Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģijā „Vesels rīdzinieks – veselā Rīgā” izvirzīto stratēģisko mērķi par ģimenisku, veselīgu un aktīvu sabiedrību, turpina sadarbību ar speciālistiem – psihoterapeitiem, atbalstot publisko lekciju ciklu. Turpinot iesākto tradīciju, Labklājības departaments aicina Rīgas pilsētas iedzīvotājus no septembra līdz novembrim apmeklēt lekcijas, lai papildinātu zināšanas un prasmes par psihoemocionālās veselības stiprināšanu.

Lekcijas notiks divas reizes mēnesī, kopā plānotas sešas lekcijas.

Šoreiz izvēlētas trīs lekciju tēmas:

  • Ģimenes musturi. Krīzes. Resursi. Šķiršanās. Jaunās sistēmas formulēšanās iespējas.
  • Aktuālākie atkarību veidi. Izdegšanas sindroms. Iespējamie risinājumi.
  • Vecāku klātbūtne. Pozitīvas disciplinēšanas metode.

Lekcijā Ģimenes musturi. Krīzes. Resursi. Šķiršanās. Jaunās sistēmas formulēšanās iespējas tiks aplūkotas tēmas par šķiršanās sāpju pārdzīvošanu un negatīvās pieredzes pārvēršanu pozitīvā, ņemot notikušo par pamatu jaunas dzīves sākumam. Piedzīvojot dzīvi, nākas pieredzēt dažādus notikumus. Katrs cilvēks veido savas ģimenes musturus, ieaužot tajos gan pozitīvos notikumus, gan negatīvos, piemēram, šķiršanos, kas daudziem cilvēkiem ir dzīves sastāvdaļa. Lekcijā tiks apspriestas krīzes, kas rodas šķiršanās laikā un pēc tās, un iespējas izmantot sāpīgo pieredzi, lai ieraudzītu dzīvei jaunu jēgu, piešķirtu tai citu saturu un izmantotu iespēju dzīvi dzīvot citādāk.   Ja vien mēs ļaujam šiem sāpīgajiem notikumiem sev ko iemācīt, šķiršanās var būt ne tikai dzīves viens no zemākajiem punktiem, bet, iespējams, kļūt par atspēriena punktu tālākai dzīvei.

Lekcijā Aktuālākie atkarību veidi. Izdegšanas sindroms. Iespējamie risinājumi tiks sniegta informācija par personības tendencēm uz atkarību, atkarību aizvietošanu, līdzatkarību, kā arī darbaholismu kā vienu no atkarības veidiem, kas noved pie izdegšanas sindroma. Savas personības pazīšana sniedz iespēju kontrolēt iesaistīšanos darbā un novērst izdegšanas sindromu. Lekcijā būs iespējams papildināt  zināšanas par atkarībām kā slimību un noskaidrot kā veidot veselīgu attieksmi pret sevi un mazināt līdzatkarības fenomena izraisītās sekas.

Lekcijas Vecāku klātbūtne. Pozitīvas disciplinēšanas metode mērķis ir stiprināt vecākus savā lomā un rosināt idejas, kā veidot attiecības ar bērniem un justies kā labiem vecākiem. Lekcijas ietvaros varēs iegūt informāciju par to, kā pašu vecāku bērnībā iegūtā audzināšanas pieredze ietekmē paradumus, kā viņi audzina savus bērnus, kādi ir bērnu vecumposma uzdevumi un kā vecākiem tiem pielāgoties, par dažādām audzināšanas metodēm, kā arī citu informāciju par bērnu audzināšanu un savstarpējām attiecībām bērnu un vecāku starpā.  Lekcijā arī tiks pārrunāts kā pozitīvi disciplinēt bērnu, sekmējot bērnu patstāvību, mācīšanos no savas pieredzes, tostarp kļūdām.

Lekcijas notiks Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2.stāvā, Pieaugušo literatūras nodaļā.

LEKCIJU GRAFIKS

 

Datums Laiks Lekcijas tēma Lektori
7.09.16. 18:00 – 21:00 Ģimenes musturi. Krīzes. Resursi. Šķiršanās. Jaunas sistēmas formēšanās iespējas.

Pieteikšanās uz šo lekciju ir noslēgusies!!!

Aina Poiša;

Nansija Lībiete

21.09.16. 18:00 – 21:00 Aktuālākie atkarību veidi. Izdegšanas sindroms. Iespējamie risinājumi.

Pieteikšanās uz šo lekciju ir noslēgusies!!!

Aina Poiša;

Benita Griškēviča

 

 

5.10.16. 18:00 – 21:00 Vecāku klātbūtne. Pozitīvas disciplinēšanas metode.

Pieteikšanās uz šo lekciju ir noslēgusies!!!

Aina Poiša;

Signe Knipše

 

 

19.10.16. 18:00 – 21:00 Ģimenes musturi. Krīzes. Resursi. Šķiršanās. Jaunas sistēmas formēšanās iespējas.

Pieteikšanās uz šo lekciju ir noslēgusies!!!

Aina Poiša;

Nansija Lībiete

 

2.11.16. 18:00 – 21:00 Aktuālākie atkarību veidi. Izdegšanas sindroms. Iespējamie risinājumi.

Pieteikšanās uz šo lekciju ir noslēgusies!!!

 

 

Aina Poiša;

Benita Griškeviča

 

16.11.16. 18:00 – 21:00 Vecāku klātbūtne. Pozitīvas disciplinēšanas metode.

Pieteikšanās uz šo lekciju ir noslēgusies!!!

 

Aina Poiša;

Signe Knipše

 

rakstā izmantota fotogrāfija no www.gimenespsihoterapija.lv