11.08.2015.

Septembrī notiks Eiropas Sporta nedēļa 2015!

Eiropas Sporta nedēļā aicināts iesaistīties ikviens – neatkarīgi no vecuma, izcelsmes vai fiziskās sagatavotības. Šī nedēļa ir kā radīta tam, lai vienotu iedzīvotājus, valsts iestādes, sporta kustības, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un privāto sektoru. Šī nedēļa iedvesmos eiropiešus regulāri būt aktīviem un sniegs tiem iespēju ikdienā vairāk nodarboties ar sportu un fiziskām aktivitātēm.

UZZINI VAIRĀK ĪSUMĀ – KAS? KUR? KAD?

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir deleģējusi Latvijas Tautas sporta asociāciju (LTSA) kā Eiropas Sporta nedēļas nacionālo koordinatoru. Ņemot vērā to, LTSA aicina bērnudārzus, bērnu namus, skolas, universitātes, pašvaldības, sporta federācijas un klubus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, pensionāru un invalīdu biedrības un privātpersonas visā Latvijā iesaistīties Eiropas Sporta nedēļā, kas norisināsies vienlaicīgi visā Eiropā.

Eiropas sporta nedela_1

Eiropas Sporta nedēļa ir jauna Eiropas Komisijas iniciatīva, lai veicinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās mērķis ir veicināt sportošanu un fiziskās aktivitātes un vairot izpratni par to daudzajām priekšrocībām. Sporta nedēļa tiek īstenota visā Eiropā vienlaicīgi un ciešā sadarbībā ar valstu koordinatoriem. Tās ietvaros tiks organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi tiek īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Šī Eiropas līmeņa kampaņa ne vien iedvesmos eiropiešus būt aktīviem sporta nedēļā, bet arī mudinās tādiem būt visu gadu.

Sports un fiziskās aktivitātes ievērojami sekmē Eiropas iedzīvotāju labklājību. Tomēr fizisko aktivitāšu līmenis pašlaik nav pietiekami augsts un dažās valstīs pat pazeminās. Eiropas Sporta nedēļas mērķis ir mainīt šo situāciju. Nepietiekama fiziskā aktivitāte ne tikai negatīvi ietekmē sabiedrību un cilvēka veselību, bet arī palielina ekonomiskās izmaksas. Turklāt sportošana var veicināt iecietību eiropiešu vidū un radīt pilsonības izjūtu. Sporta kā sociālās integrācijas līdzekļa lomas stiprināšana palīdzēs risināt pašreizējās problēmas Eiropas sabiedrībā.

Pirmā Eiropas Sporta nedēļa notiks no 2015. gada 7.-13. septembrim. Eiropas Sporta nedēļas programmas ietvaros Latvijā tiks organizētas vairākas tematiskas dienas, piemēram, sports izglītības iestādēs, darba vietās, brīvā dabā, sporta klubos/fitnesa centros.

Kampaņas aicinājums ir “Esi aktīvs!” (#BeActive)!

sports_sporta_nedela_2015_900x700

Vairāk informācijas lasi arī Latvijas Tautas sporta asociācijas mājas lapā www.sportsvisiem.lv