09.02.2024.

Bezmaksas nodarbības programmā “Bērna emocionālā audzināšana”

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” aicina vecākus pieteikties nodarbībām programmā “Bērna emocionālā audzināšana”. 

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 11 nodarbības par šādām tēmām:

  1. Bērna attīstība un temperaments.
  2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
  3. Ka veidot drošu piesaisti.
  4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
  5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
  6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
  7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
  8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
  9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
  10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbības vadīs sertificēta BEA programmas vadītāja Evita Ozoliņa, mag. psych., klīniskā un veselības psiholoģe, sertificēta BEA programmas vadītāja.

Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē!

Nodarbības sāksies 22. februārī un notiks reizi nedēļā ceturtdienās plkst. 18:30 – 21:00.

 Nodarbību vieta  –  Rīga,  Elijas iela 17.

Pieteikšanās e-pastā: konsultanti.psihologi@gmail.com

Sīkāka informācija: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992