21.09.2023.

Bezmaksas nodarbības programmā “Bērna emocionālā audzināšana”

Rīgas domes Labklājības departaments aicina vecākus pieteikties nodarbībām programmā “Bērna emocionālā audzināšana”. 

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” (BEA) ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.

Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Nodarbību cikla ietvaros notiks 11 nodarbības par šādām tēmām:

  1. Bērna attīstība un temperaments.
  2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
  3. Ka veidot drošu piesaisti.
  4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
  5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
  6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
  7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
  8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
  9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
  10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.

Nodarbības vadīs sertificēta BEA programmas vadītāja Evita Ozoliņa, mag. psych., klīniskā un veselības psiholoģe.

Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē!

Nodarbības notiks divās grupās. Pirmās grupas pirmā nodarbība notiks 3.oktobrī plkst. 18:30 – 21:00, otrās grupas pirmā nodarbība notiks 4.oktobrī plkst. 18:30 – 21:00. 

Nodarbības notiks klātienē – Rīgā,  Elijas ielā 17.

Sīkāka informācija, jautājumi un pieteikšanās: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992, e-pasts: konsultanti.psihologi@gmail.com.