05.09.2022.

Dienas aprūpes centra personām ar demenci pakalpojums

Dienas aprūpes centra pakalpojuma mērķis – nodrošināt personām ar demenci darba dienās, dienas laikā sociālā darba, sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī psihosociālu atbalstu gan personai ar demenci, gan tās tuviniekiem.

Kādas problēmas risina dienas aprūpes centra pakalpojums?

–              Izolētība un vientulība;

–              Pašaprūpes spēju trūkums;

–              Kognitīvo spēju mazināšanās;

–              Fiziskās pārvietošanās ārpus mājas ierobežojumi;

–              Socializācijas trūkums;

–              Uzraudzības trūkums (drošība);

–              Tuvinieku atslogošana no ikdienas rūpēm par personu ar demenci

Dienas aprūpes centra pakalpojuma saturs:

–              Uzraudzība;

–              Atbalsts pašaprūpes nodrošināšanā;

–              Ēdināšana;

–              Sociālā darbinieka konsultācijas;

–              Atbalsta pakalpojumi tuviniekiem;

–              Individuālās un grupu nodarbības;

–              Informatīvi izglītojošie pasākumi;

–              Speciālistu konsultācijas (psihologs, ergoterapeits, mūzikas terapeits utt.)

–              Pastaigas;

–              Transports nokļūšanai uz/no mājām;

–              Iespēja saņemt pakalpojumu arī attālināti.

Kur vērsties, lai saņemtu dienas aprūpes centra pakalpojumu?

 • Personai vai viņas pilnvarotajam pārstāvim jāvēršas tajā Rīgas Sociālā dienesta Rajona nodaļā, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta vai viņa faktiski dzīvo un jāiesniedz šādus dokumentus:
  • rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt DAC pakalpojumu;
  • ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids (-i) un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir);
  • psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojumu saņemšanai, ja pakalpojumus vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
  • citus dokumentus, ja tādi nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība pilnībā apmaksā pakalpojumu. Klientam pakalpojums ir bezmaksas.

Kur iesniegt dokumentus dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanai?

LATGALES RAJONA NODAĻĀ

Teritoriālajā centrā „Avoti”

Avotu ielā 31 k-2 , 67037695

Teritoriālajā centrā „Krasts”

Aiviekstes ielā 14, 67037471,

Teritoriālajā centrā „Daugava”

Aglonas ielā 35 k-1, 67181437

Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”

Salnas ielā 2, 67037447

PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ

Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”

E. Smiļģa ielā 46, 67012271

Teritoriālajā centrā „Dzirciems”

Baldones ielā 2, 67012369

Teritoriālajā centrā „Bolderāja”

Mežrozīšu ielā 43, 67037559

Teritoriālajā centrā „Imanta”

Imantas 8. līnijā 1 k-2, 67037892

ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ

Teritoriālajā centrā „Vidzeme”

Vidrižu ielā 1A, 67012126

Brīvības gatvē 266, 67012157

Teritoriālajā centrā „Purvciems”

Ieriķu ielā 2B, 67012127

Pērnavas ielā 1, 67105538

Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”

Hanzas ielā 7, 67026649

Organizācijas, ar kurām Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir noslēgts līgums, sniedz dienas aprūpes centra pakalpojumu.

 • Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” – DAC “ŽUBĪTES”

Katoļu iela 22/24, Rīga, (CENTRS) tālr. 28356548, www.samariesi.lv, samariesi@samariesi.lv

 • SIA “Aprūpes centrs “AGATE”” – DAC “AGATE”

Skolas iela 21, Rīga, (CENTRS) tālr. 29240963, www.dacagate.lv, biedriba.agate@inbox.lv

 • Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība” – DAC “OZOLAINE”

Zandartu iela 2A, Rīga, (VECMĪLGRĀVIS)

tālr. 26039913, 67202113,

www.svjp.lv, ozolaine@svjp.lv

 • Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība” – DAC “DUNTES OZOLI”

Pededzes iela 4, Rīga, (SARKANDAUGAVA)

tālr. 67304532,

www.svjp.lv, inga.plataiskalns@svjp

 • SIA “Dzīves Oāze” – DAC “OĀZE”

Biešu iela 6, Rīga, (TORŅKALNS) tālr. 27788147, 26194411,

www.dzivesoaze.lv, tizikabr@gmail.com

 • Biedrība “Dzintarkrasta serviss” – DAC “LIEPA”

Valentīna iela 16, Rīga, (ZASULAUKS) tālr. 26251767,

www.pansionatsliepa.lv, dacliepa@inbox.lv

Sīkāka informācija: Labklājības departamenta informatīvais tālrunis 80005055, Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.