28.03.2019.

Labklājības departaments piedāvā lekcijas darba vietās

info

 

Rīgas domes Labklājības departaments piedāvā Rīgas pašvaldībā esošo darba vietu darbiniekus pieteikties lekcijām.

Lekcijas sastāvēs no trīs blokiem:

 • stress un izdegšana darba vietā;
 • fiziskā noguruma mazināšana;
 • darba un ģimenes pienākumu apvienošana.

Pirmajā lekciju blokā auditorija tiks iepazīstināta ar šādām nostādnēm:

 • stresa un di-stresa loma cilvēku dzīvē. Seljē, Lazarusa un mūsdienu autoru skatījumi;
 • galvenie darba stresori (faktori);
 • kas ir adaptācija un kad sākās izdegšana;
 • psihosomatiskās reakcijas;
 • izdegšanas profilakse.

Otrs nodarbību bloks ir saistīts ar noguruma mazināšanu darbavietā. Šajā blokā ir iekļautas šādas tēmas:

 • kustību nepieciešamība ikdienā;
 • darba vides ergonomika (pie fiziskas darba slodzes, statiskas darba slodzes);
 • vingrojumi darba vides apstākļos.

Trešais bloks ir saistīts ar darba un ģimenes dzīves sabalansēšanu. Tajā tiks apskatīti šādi aspekti:

 • identitāti veidojošie faktori;
 • prioritāšu sadalījums;
 • laika menedžments.

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi harina.bruklene@gmail.com vai zvanīt uz tālr. nr. 26463444, 29116662.