10.04.2017.

Noslēdzies pētījums par atkarību izraisošu vielu lietošanu jauniešu vidū

Rīgas domes Labklājības departaments 2017.gada 7.aprīlī, atzīmējot Pasaules veselības dienu, prezentēja pētījuma “Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū” 6.posmu. Pētījumā, kas tika veikts 2016.gada oktobrī un novembrī, tika noskaidrots tabakas, alkohola, nelegālo atkarību izraisošo vielu un citu atkarību izraisošo vielu lietošanas līmenis jauniešu vidū, kā arī faktori, kas jauniešus pamudina vai attur ...

24.11.2016.

Līdzatkarība. Kādas ir līdzatkarības pazīmes, kā būt brīvam no līdzatkarības

Bieži cilvēka, kurš cieš no atkarības, tuvinieks vai draugs saka: “Es taču darīju visu sava partnera labā. Es cietu viņa atkarības dēļ, es upurēju sevi viņa labā!” Taču, neskatoties uz viņa pūlēm un izmisumu, nekas nav mainījies. Viņš nepārstāja lietot atkarību izraisošās vielas, nepārstāja spēlēt azartspēles utt. „Kādēļ nekas nemainās, pat neskatoties uz to, ka es viņam centos palīdzēt un veltīt daudz sava laika un enerģijas? Vai es darīju kaut ...

25.06.2016.

Rīgas dalība starptautiskajā tīklā “Eiropas pilsētas pret narkotikām” (European Cities Against Drugs – ECAD)

Rīga aktīvi piedalās un iesaistās ECAD tīkla organizētajos pasākumos. Kā vienu no svarīgākajiem var minēt dalību projektā Sintētisko kanabionīdu situācija Baltijā (Baltic Spice Alert) Baltijas jūras reģiona valstīm, kas notiek no 2014. - 2016. gadam, koncentrējoties uz nelegālo vielu lietošanu un izplatību jauniešu vidū, vēršot uzmanību sintētiskajiem kanabionīdiem. Projekta mērķis ir fokusēties un identificēt narkotiku izplatības un mazināšanas ...

19.04.2015.

Atkarības profilakses palīdzības iespējas

Uzzini vairāk, kādu palīdzību sniedz Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālā dienesta Atkarību profilakses sektora speciālisti. Atkarību profilakses speciālistu pieņemšanas laiki Atkarības profilakses speciālisti nodrošina regulāru darbu Rīgas Sociālā dienestā – sniedzot iedzīvotājiem un speciālistiem konsultācijas ar atkarību saistītos jautājumos, veic individuālo un grupu darbu ar klientu un tā ģimeni kabinetā vai izglītības iestādē (Dienas ...

19.04.2015.

Rīgas domes Labklājības departmamenta darbība atkarības profilakses jomā

Ikdienā atkarības profilakses jomā Rīgas pilsētā ar speciālistiem, bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm strādā arī Rīgas domas Labklājības departamenta Veselības pārvaldes Sabiedrības veselības veicināšanas un profilakses nodaļas speciālisti. Labklājības departamenta uzdevums šajā jomā ir sniegt informāciju un īstenot pašakumus atkarības profilaksē un veselības veicināšanā, kā arī veidot sabiedrisko domu pret atkarības vielu lietošanu Rīgas pilsētā. ...

03.02.2015.

Konsultatīvais tālrunis 67037333 – atbalsts smēķēšanas atmešanai

Sākot ar šī gada 2.februāri Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) pārņēmis RD Labklājības departamenta konsultatīvā tālruņa 67037333 uzturēšanu, kas izveidots, lai atbalstītu cilvēkus, kuri vēlas atmest smēķēšanu. Tālrunis sniedz iespēju anonīmi vērsties pēc palīdzības pie profesionāla medicīnas personāla, kas sniedz praktiskus ieteikumus smēķēšanas atmešanai, informāciju par pasīvo smēķēšanu, smēķēšanu grūtniecības laikā, ...

08.01.2015.

Profilakse. Atkarība

Vārda „profilakse” izcelsme radusies no sengrieķu vārda prophylaxis, kas nozīmē ‘iepriekšēja aizsardzība’ vai prophylassein „veikt savlaicīgus aizsardzības pasākumus”. Medicīniskais skaidrojums norāda, ka profilakse ir pasākumi, kurus veic, lai novērstu vai aizkavētu saslimšanu, arī lai uzturētu un stiprinātu veselību un novērstu ko nevēlamu (piem., noziegumus). Atkarības profilakse tiek definēta kā iepriekš paredzēta darbība, kuru veic, ...

08.01.2015.

Rīgas domes Labklājības departmamenta darbība atkarības profilakses jomā

Rīgas domes Labklājības departamenta speciālisti ikdienā sadarbojas  ar Rīgas skolām, tiekoties ar jauniešiem un atbildot uz viņu jautājumiem par atkarību, atkarību izraisošām vielām, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem, kuri vienmēr izriet no šīs tēmas: kā pasargāt sevi un savus draugus; kā palīdzēt saviem draugiem, ģimenes locekļiem; kā efektīvāk risināt konfliktus; kā pilnveidot savas saskarsmes prasmes; kā apzināties, ko patiesībā ...

18.09.2014.

Atkarība un tās veidi

Kad savā varā pārņem atkarība, cilvēks zaudē kontroli pār to, ko dara, lieto vai izmanto. Tas brīdis, kad atkarība sasniedz robežu un sāk kļūt kaitīga gan pašam atkarīgajam, gan citiem, piemēram, ģimenei, var pienākt pakāpeniski un  novest pie tā, ka atkarīgs cilvēks “ne redz, ne dzird, ne jūt”.  Tas nozīmē, ka problēmas, ko sev vai citiem ir radījis atkarīgs cilvēks, pašam var pat nebūt saprotamas. Atkarība ir slimība, kuru raksturo simptomu ...

18.09.2014.

Ja smēķē Tu – smēķē Tavs bērns!

2014. gada augustā tika atklāta sabiedrības informēšanas kampaņa \"Ja smēķē Tu - smēķē Tavs bērns!\"  Kampaņas mērķis ir pievērst bērnu vecāku, vecvecāku un citu pieaugušo uzmanību pasīvajai smēķēšanai, kam pieaugušo dēļ tiek pakļauti bērni. Vairāk informācijas - arī www.pasivasmekesana.lv Kampaņa tika atklāta ar video klipu, ko izveidojis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Veselības ministrija.  SPKC direktore Inga Šmate: ...